Hur påverkas den legala arvsrätten av ett testamente?

Vår avlidna mamma har ett halvsyskon. Halvsyskonet har inga barn, han hade en sambo som är avliden. Halvsyskonet har skrivit testamente men vi vet inget om innehållet. Mamma har tre barn som lever och ett barn som avlidit. Har de tre levande barnen arvsrätt av mammans halvsyster? Vad gäller för mammans barn som avlidit? Kan den eventuella arvsrätten "skrivas bort" genom ett testamente? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Regler om den legala arvsrätten hittar du i ärvdabalken (ÄB).

Det finns tre olika arvsklasser som avgör i vilken ordning man som arvinge får ta del av arvet. Den avlidnes barn, även kallade bröstarvingar, tillhör den första arvsklassen och ärver därför i första hand, 2 kap. 1 § ÄB. Om den avlidne inte har några avkomlingar får man gå vidare till den andra arvsklassen som består av den avlidnes mor och far, samt syskon och syskons avkomlingar, 2 kap. 2 § ÄB. Om det inte finns några arvingar vid liv i den andra arvsklassen får man slutligen gå till den tredje arvsklassen, alltså den avlidnes mor- och farföräldrar samt deras barn, 2 kap. 3 § ÄB.

Det framgår inte om din mamma och hennes halvsyskons gemensamma förälder är avliden, men om så är fallet skulle dennes del av arvet tillfalla dig och dina syskon. Hur stor denna del är beror på om halvsyskonets andra förälder, det vill säga den förälder som din mamma och halvsyskonet inte har gemensamt, och dennes barn är avlidna. Om det inte finns några andra legala arvingar på halvsyskonets andra sida av familjen skulle hela arvet tillfalla din mammas sida och i förlängningen er syskon. I annat fall skulle 50% av arvet fördelas på er.

Det är dock viktigt att observera att detta är den legala arvsordningen, det vill säga den ordning som gäller enligt lag om inget testamente har skrivits. Om din mammas halvsyskon har skrivit ett testamente är det möjligt att situationen ser annorlunda ut. Syftet med ett testamente är att sätta den legala arvsordningen ur spel. Den enda regeln som har företräde framför ett testamente är bröstarvingarnas (barnens) rätt till laglott, 7 kap. 1 § ÄB. Om man inte har några bröstarvingar, precis som din mammas halvsyskon, får man testamentera bort all sin egendom till vem eller vilka man vill. Huruvida du och dina syskon har någon arvsrätt beror därför helt på vad som skrivits i testamentet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela LundbladRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning