Hur påverkas bröstarvingens arv av om egendom är giftorättsgods eller enskild egendom i en bodelning vid arvlåtarens död?

Hej, min mamma avled och pappa har gift om sig, vad händer med huset när pappa går bort ? Kan pappa skriva testamente så att huset går endast till barnen och inte till den nya frun? Och vad händer med fastigheten om han inte skriver testamente?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga har flera aspekter, och svaret på din fråga kan variera beroende på flera olika omständigheter. Jag kommer därför att försöka dela upp mitt svar i delar som jag ska försöka göra så tydliga som möjligt. Det ingår flera svåra juridiska begrepp i min förklaring och jag kommer att försöka förklara dem så gott och enkelt jag kan.

Jag utgår i mitt svar ifrån att du förväntar dig att din far kommer att avlida före hans fru, eftersom detta påverkar bedömningen.

Arvet efter din mor

När din mor avled ärvde förmodligen din far efter henne. Den regeln finns i ärvdabalken 3 kap 1 § och den gäller såvida inte din mor hade ett testamente som sa att någon annan skulle få hennes kvarlämnade egendom. Huvudregeln är alltså att hennes arv gick till din far, och att det vid hans död ska gå vidare till dig.

Det betyder att när din far avlider så kommer du att ha rätt till det arv som han fått från din mor.

Arvet efter din far

När din far avlider kommer du också att ha rätt till arv från din far. Eftersom att din far har gift om sig så kommer det först att behöva göras en så kallad bodelning när han avlidit. En bodelning vid din fars död kan liknas med att din då avlidne far och hans fru skiljer sig. Det här följer av att äktenskap löses upp när en av makarna avlider. Deras egendom ska alltså först delas upp vid hans död. Det här sker innan arvet efter honom kan delas ut. Jag förklarar i det följande vad som menas med en bodelning.

Bodelning

Huvudregeln vid en bodelning är att all makars egendom ska delas upp mellan dem så att de får hälften var. Då tar man alltså all deras egendom och delar det på två, så att de får 50% var. 50% går då till hans dödsbo, och de andra 50% till hans fru (eftersom din far då är död så säger man att det är hans "dödsbo" som får egendomen). Jag ska i det följande ge dig en översiktlig beskrivning av hur det fungerar.

När man är gift och äktenskapet upplöses genom ena makens död, så är alltså huvudregeln att all egendom som makarna äger utgör så kallat giftorättsgods och att det därför ska delas upp mellan dem. Att egendom utgör giftorättsgods innebär att det ska ingå i bodelningen och alltså delas upp mellan makarna. Den här huvudregeln framgår av äktenskapsbalken 7 kap 1 § och 10 kap 1 §.

Jag utgår ifrån att du vill att fastigheten inte ska ingå i en bodelning, eftersom det kan leda till att fastighet eller en andel av den ges till hans nya fru vid din fars död. För dig är det därför viktigt att veta att det finns undantag från när egendomen ska delas upp genom en bodelning. För att undvika denna risk så krävs det att egendomen blir hans så kallade enskilda egendom.

Undantaget från när egendom ska ingå i en bodelning och delas upp är alltså om egendomen utgör så kallad enskild egendom. Jag förklarar under de följande tre rubrikerna vad enskild egendom är för något och vad det innebär.

Hur kan något bli enskild egendom?

För att fastigheten ska vara eller bli enskild egendom finns vissa möjligheter. Dessa regleras i ärvdabalken 7 kap 2 §.

Där står det att egendom kan bli enskild egendom av främst tre olika anledningar:

1. Om din far och hans fru har upprättat ett äktenskapsförord om att just fastigheten ska vara enskild egendom.

2. Om din far har fått den i gåva med villkor om att fastigheten ska utgöra enskild egendom.

3. Om din far ärvt den eller fått den genom testamente med villkor i testamente att den ska utgöra enskild egendom.

Vad händer om fastigheten är enskild egendom?

Om fastigheten är din fars enskilda egendom enligt någon av de tre anledningarna ovan så betyder det att egendomen inte ska ingå i bodelningen och delas upp. Det betyder att hans nya fru inte har rätt till just fastigheten vid hans död. Detta innebär att din far genom testamente kan bestämma att fastigheten vid hans död ska gå till vem som helst som han bestämmer.

För att fastigheten ska kunna undanhållas från att delas med hans nya fru krävs alltså två saker:

1. Att det är din far som äger fastigheten.

2. Att fastigheten utgör hans enskilda egendom.


Om din far inte skriver testamente

Om din far inte skriver testamente så är det reglerna i ärvdabalken som kommer att tillämpas direkt på hans arv. Detta innebär att hans barn har rätt till all egendom som han efterlämnar.

Slutsats och sammanfattning

Jag sammanfattar här kort vad som borde gälla i ditt fall: Om din far äger hela fastigheten och den utgör hans enskilda egendom kan han generellt genom testamente bestämma vem som ska få den efter hans död. Om han inte skriver testamente går fastigheten till hans barn enligt de vanliga arvsreglerna i ärvdabalken 2 kap.

Det du bör göra om du vill veta vad som ska hända med dina föräldrars arv

1. Du bör ta reda på vad som hände med din mors arv efter hennes död. Hade hon ett testamente eller inte? Gick all hennes kvarlämnade egendom till din far?

2. Du bör ta reda på om fastigheten ägs helt av din far och om den i så fall utgör hans giftorättsgods eller enskilda egendom.

3. Du bör ta reda på om din far har ett testamente och om han har det kan du såklart fråga om innehållet.


Här nedan skriver jag kort om det fallet att fastigheten skulle vara din fars giftorättsgods och inte hans enskilda egendom.

Om det visar sig att din far äger hela fastigheten men den inte är hans enskilda egendom, utan att den istället är hans giftorättsgods, så kan du uppmana honom att han och hans fru skriver ett äktenskapsförord om att göra fastigheten till hans enskilda egendom.

Om det inte går att göra den till enskild egendom finns det risk att fastigheten delas mellan han och hans fru efter hans död. Om du i en sådan situation vill ha fastigheten finns det dock vissa möjligheter. Jag kommer dock inte att gå in på dem. Om det skulle vara så att det visar sig att fastigheten utgör giftorättsgods vid din fars död, kan du ställa en ny fråga här på Lawline eller kontakta Lawlines juristbyrå.

Som du ser är det hela ganska komplicerat! Men om du har fler frågor eller funderingar kan du ställa en ny fråga eller kommentera här nedan.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”