Hur påverkas arv vid ställd säkerhet för annans lån?

Hej

Hur ska vi hantera denna situation:

Jag äger tillsammans med min hustru en fastighet som vi har belånat med 900ksek. Marknadsvärdet är cirka 4500ksek.

Då en av våra gemensamma döttrar behöver stöd i samband med skilsmässa har jag tillsammans med henne tagit ett lån med min del av fastigheten som säkerhet.

Detta för att hon ska kunna bo kvar i sin fastighet där hon köper ut sin andra hälft. Tror det blev 925ksek i lån som i sin helhet ska betalas av vår dotter.

Jag och min hustru har upprättat testamente att kvarlåtenskapen ska tillfalla våra döttrar.

Behöver vi hantera den nya situation så att det inte påverkar negativt för vår andra dotter vid ett ev dödsfall?

Lawline svarar

Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Vid eventuellt dödsfall kommer alla skulder att räknas av från kvarlåtenskapen innan arvet delas ut. Detta innebär att potten som ärvs kommer vara mindre pga att fastigheten är pantsatt för skulden, än den skulle vara utan skulden. För att det inte ska bli orättvist mellan dina barn rekommenderar jag er att skriva ett skuldebrev där din dotters skuld regleras. På detta sätt kommer skulden räknas av på dotterns arvsandel, och dina döttrar får således lika stora arvsandelar.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia HolgerssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning