Hur påverkar vittnenas underskrifter testamentets giltighet?

2017-09-23 i Testamente
FRÅGA
Min man har skrivit testamente omkring 1½ år sedan. Här var det skrivet att hans 3 barn och min son skulle avstå arv tills båda var döda. Om jag dog först, skulle min son inte ärva, och om hans tre barn förlorade sin pappa först skulle de först hävda sitt arv när jag var död. De alla signerad, inte samlade men en efter en, eftersom de bor olika platser i landet. Sist skrev några vänner som vittnen. Gäller testamentet om vittnen inte har sett dem underteckna?Nu är min man död och hans barn har ångrat. De tror inte att testamentet är giltigt. Och vill ha sitt arv nu.Vad säger ni?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga upprättade din man ett testamente som undertecknades av honom och därefter bevittnades av några vänner.

För att ett testamente ska vara giltigt måste ärvdabalkens formkrav för iakttas. Eftersom testamenten ofta verkställs lång tid efter att de upprättas och då testatorn inte längre är vid liv är formkraven stränga.

Är ett testamente inte upprättat i enlighet med formkraven är det inte gällande (13 kap. 1 § ärvdabalken). En arvinge kan då göra gällande att testamentet inte ska vara gällande genom en klandertalan. Klandertalan måste väckas inom sex månader från att arvingen erhöll testamentet (14 kap. 5 § ärvdabalken).

Ett ordinärt testamente ska upprättas skriftligt med två vittnen (10 kap. 1 § ärvdabalken). För enkelhetens skull kan vittnenas uppgift delas upp i två delar. De ska dels närvara och veta om att handlingen är ett testamente, och dels bestyrka handlingen med sina namn.

Båda vittnena måste närvara samtidigt när testatorn undertecknar testamentet. Är testamenteshandlingen undertecknad sedan tidigare kan testatorn istället vidkänna sin underskrift i närvaro av två vittnen. Formkravet är inte uppfyllt om inte båda vittnena närvarar samtidigt.

Lagen innehåller egentligen inget krav på att vittnena vid detta tillfälle även måste lämna sina underskrifter. Praxis har dock uppställt krav på att vittnena måste underteckna testamentet i nära anslutning därtill.

Exakt hur det har gått till i denna situation framgår inte från din beskrivning. Det avgörande för testamentets giltighet, eller mer precist - möjlighet att angripa testamentet genom klander, är om två vittnena har närvarat samtidigt som din man undertecknade eller bekräftade sin underskrift. Samt att underteckningarna lämnats i nära anslutning till detta tillfälle.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2971)
2021-11-27 Vem kan göra anspråk på ett testamente?
2021-11-27 Vittnen och testamente
2021-11-24 Tolkning av testamente
2021-11-24 Kan efterlevande make testamentera bort den först avlidnes egendom?

Alla besvarade frågor (97338)