Hur påverkar värdeökningar efterarvet?

2017-11-26 i Efterarv
FRÅGA
Hej!Jag har en undran angående efterarv. Min far har avlidit och jag ska nu ärva honom och även min mor som är avliden sen 2003. Det finns även ett särkullbarn på min pappas sida som nu ska ärva. Kvotdelarna ska ju som jag förstår det bestämmas efter hur egendomen såg ut vid tidpunkten av min mors död och huvudregeln är att en eventuellt värdeökning av egendomen inte ska påverka kvotdelarna. Men det finns ju undantag från denna regel. Efter min mors död så har min far dels erhållit en ganska så stor livförsäkring efter min mor och dels erhållit andra ganska så stora försäkringsbelopp pga invaliditet. Större delen av dessa medel har sen använts till att renovera fastigheten som även fanns vid min mors bortgång. Kan detta påverka kvotdelarna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Efterarvingar har rätt till en kvotdel av den efterlevandes totala förmögenhetsmassa vid dennes bortgång (3 kap. 2 § Ärvdabalken). Huvudregeln är alltså att om den efterlevandes tillgångar ökar, ökar även värdet på efterarvet. Motsvarande gäller vid värdeminskningar. I 3 kap. 3-4 § ÄB undantas dock vissa minskningar och ökningar som inte påverkar efterarvets värde.

3 kap. 4 § 1 st ÄB gör undantag för vissa värdeökningar efter den första makens bortgång. För att undantagsregeln ska tillämpas ska värdeökningen ha skett genom att den efterlevande maken fått ett arv, testamente, eller en gåva och i vissa fall vid värdeökning pågrund av förvärvsarbete. Dessa värdeökningar undantas från efterarvet och ska endast fördelas mellan den efterlevandes arvingar. För att undantag från huvudregeln ska göras måste den efterlevandes arvingar kunna visa att värdeökningen är sådan som avses i undantagsbestämmelsen.

Om jag tolkar din fråga rätt har värdet på en fastighet som ursprungligen funnits i boet ökat efter att din far renoverat fastigheten med medel från en livförsäkring och från försäkringsbelopp som tillfallit honom efter din mors bortgång. Eftersom värdeökningen avser värdeökning på egendom som ursprungligen funnits i boet ska undantaget i 3:4 ÄB inte tillämpas. Efterarvingar har rätt att ta del av ökning på ursprunglig egendom även om värdet ökat genom att den efterlevande använt medel som tillfallit honom efter den första makens bortgång.

Att fastigheten ökat i värde medför därför, i enlighet med huvudregeln, att den kvotdel som utgör ditt efterarv ökar i proportionerligt mån.

Jag hoppas att jag har kunnat besvara din fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (815)
2021-11-30 Vem ärver vårt hus i Spanien?
2021-11-30 Har ett halvsyskon rätt till efterarv?
2021-11-29 Vilka har rätt till efterarv?
2021-11-26 Efterarv till bror?

Alla besvarade frågor (97608)