Hur påverkar samboavtal sambolagen?

Vi har en son som köpt en villa 2015 för 2.640 000:-

Han hade en lägenhet innan han träffade sambon och dessa pengar satsade han i villan (1.140 000:-)

Hans sambo kunde inte betala något för den så de skev bort sambolagen

För att hon inte skulle känna sig lottlös skulle hon köpa in sig med en tredjedel, dessa pengar lånade hon (900.000:-) av vår son och betalade tillbaka med 4.000:-/mån. Hon har alltså nu betalat tillbaka 100.000:- på lånet.

Villan är nu värderad till 3.000.000:- av en mäklare

De skall nu separera och min undran är hur mycket sonen skall betala till henne.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om sambor finner man i Sambolagen (SamboL).

Tänk på att inte bara bostaden är med i bodelningen utan även bohag (om de inte skrivit avtal om något annat). När jag besvarar din fråga kommer jag bara att förklara vad som händer med husets värde.

När man skriver bort sambolagen kan det göras helt eller delvis. Har det gjorts helt, gäller vad som står i avtalet. Ett sådant avtal brukar innebära man ska få de delar man äger. I detta fallet är det 2 000 000 till er son och 1 000 000 till hans sambo om husets säljs, annars ägs huset som det gjorts innan. Möjligheten finns att köpa ut sambon, detta sker då för delen sambon äger här 1 000 000. Sambon har oavsett vad, fortfarande en skuld till er son på 800 000.

Har de bara skrivit bort delar av sambolagen gäller givetvis allt övrigt i sambolagen. Det innebär att en bodelning sker på vanligt sätt med de förändringar som man kommit överens om i avtalet. Om man vill, kan man i avtalet stipulera hur mycket var part äger av en sak, som verkar delvis vara fallet här med huset. Om man bara bestämmer hur mycket var part äger utan att avtala bort bodelningen sker bodelningen som jag beskriver nedan.

Bodelning enligt sambolagen:

När ett samboförhållande upphör ska det ske en bodelning där all samboegendom delas mellan samborna (8 § SamboL). Jag kommer förklara hur huset ska fördelas, men tänk på att även annan egendom kan vara samboegendom och därför behöver delas. Samboegendom är bohag och bostad som är köpt för gemensamt bruk i detta faller handlar det om huset, även om det kan finnas annan egendom också (3 + 5 § SamboL). Vid beräkning av andelar i boet när en bodelning görs ska skulder som samborna har dras av från respektive sambos egendom innan egendomen tas in i boet för att delas lika. En sambo kan inte bidra med mindre än 0 kr till boet (12 - 14 § SamboL). Det finns dock viktiga regler för att ändra fördelningen eller förbehålla sig viss egendom som inte ska ingå i bodelningen, jag förklarar detta närmare nedan.

Er son äger 2/3 av huset och hans sambo 1/3 er och skuld på 800 000 kr. Till boet bidrar er son med 3 000 000 / (2/3) = 2 00 000 kr och hans sambo med 3 000 000 /3 = 1 000 000 – 800 000 = 200 000 kr. Totalt finns det då 2 200 000 i boet och var part ska då få 2 200 000 / 2 = 1 100 000 kr, er son ska alltså ge sin sambo tillgångar av värdet 1 100 000 - 200 000 = 900 000 kr. Er sons sambo är givit vis fortfarande skyldig er son de 800 000 kr. Sambon har då alltså 1 000 000 (1/3 av huset) + 900 000 som tillkom genom bodelningen och en skuld på 800 000.

Som jag sade innan finns det undantag från hur denna fördelningen ska ske. Här hade det kunnat bli så att er sons sambo inte får räkna av skulden eftersom den är till den andra parten i samboförhållandet (15 § SamboL). Om lånet inte räknas med skulle boet uppgå till 3 000 000 kr och var part få 1 500 000 kr men eftersom er sons sambo skulle anses redan ha 1 000 000 för hennes del av huset skulle er son ge tillgångar av värdet 500 000 kr istället. Er sons sambo är givit vis fortfarande skyldig er son de 800 000 kr. Sambon har då alltså 1 000 000 (1/3 av huset) + 500 000 som tillkom genom bodelningen och en skuld på 800 000.Det finns även andra ändringar som kan göras baserat på parternas ekonomiska ställning och längden av förhållandet.

Utan att veta mer om förhållandet är det svårt att avgöra exakt hur mycket som er son ska ge sin sambo, med från ni skrivit i er fråga bör det vara 500 000. Tänk dock på att detta bara är för huset. Om er son har några skulder kan de i vissa fall dras av från hans tillgångar när boets värde beräknas (13 § SamboL), det samma gäller för hans sambo. Tänk även på att allt bohag också ska vara med vid beräkningen av bodelningen.

Hoppas ni fått svar på er fråga!

Vänligen,

Carl LohmanderRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning