FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal28/05/2018

Hur påverkar samäganderätt sambors gemensamma barns arv?

Jag och min sambo har köpt husbil där jag står som ägare. Vi har tidigare skrivit samboavtal och testamente hos jurist. Vi har två gemensamma barn och han två sedan tidigare. Behöver vi skriva papper om husbilen eller räcker det att jag står som ägare? Vill att mina barn ska ärva mig.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över vilka åtgärder som krävs för att säkerställa att endast dina barn ska få husbilen i arv.

Frågan besvaras med regler som finns i samäganderättslagen (SamägL) och ärvdabalken (ÄB).

Utgångspunkten är att ni äger husbilen tillsammans

Om du och din sambo har köpt husbilen och syftet är att ni ska använda den tillsammans så medför det att ni äger husbilen med samäganderätt. Samäganderätt betyder att du och din sambo äger två lika stora andelar i husbilen, med andra ord äger ni husbilen till hälften var enligt 1 § SamägL. Detta gäller oavsett vem er som är registrerad som husbilens ägare.

Exempel: Om du och din sambo köper en husbil tillsammans så kommer ni äga 50 % av husbilen var.

Detta får konsekvenser för vem som har rätt att ärva husbilen enligt 2 kap. 1 § ÄB. Din andel i husbilen kommer ärvas av dina barn. Däremot kommer din sambos andel i husbilen dels ärvas av era gemensamma barn och dels av hans övriga barn.

Exempel: Din andel i husbilen kommer att ärvas av dina barn som ärver två lika stora andelar av husbilen, med andra ord ärver dina barn 25 % var av husbilens totala värde. Din sambos andel i husbilen kommer att fördelas lika mellan alla hans fyra barn som ärver var sin andel motsvarande 12,5 % av husbilens totala värde.

Sammanfattningsvis innebär detta att era gemensamma barn endast kommer att ärva andelar som motsvarar 75 % av husbilens totala värde. Om du vill att era gemensamma barn ska ärva hela husbilen så måste du och din sambo alltså upprätta ett testamente där det framgår att husbilen endast ska ärvas av era gemensamma barn.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Erik BengtssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?