Hur påverkar min skuldsanering min sambos ekonomi?

FRÅGA
Kan jag flytta ihop med min pojkvän. Jag har 6 månader kvar av min skuldsanering eller kommer det att påverka oss?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I ett samboförhållande anses parterna vara två ekonomiskt självständiga individer, var och en svarar för sina egna skulder och man kan således inte bli betalningsskyldig för sin partners skulder.

Ena sambons lån kan dock få betydelse vid en eventuell bodelning (bodelning är när sambor eller makar delar upp sin egendom mellan sig). Vid en bodelning ska parets gemensamma bostad och bohag (så kallad "samboegendom") fördelas mellan samborna, förutsatt att egendomen har förvärvats för gemensamt bruk (3 § Sambolagen). Det kan exempelvis vara en TV, ett matbord eller en bostadsrätt som förvärvats i syfte att brukas gemensamt. Vid bodelningen beräknar man hur mycket samboegendom vardera sambo äger. Enligt 13 § Sambolagen får sambon från samboegendomen räkna av så mycket att de täcker de skulder som sambon har när samboförhållandet upphörde. Skulder som tillkommit därefter får dock inte avräknas. Huvudregeln är att endast de skulder som är hänförliga till samboegendomen får lov att avräknas mot samboegendom, men trots det får avräkning ändå ske ifall betalning inte kan erhållas ur annan egendom. Det betyder att dina skulder inte kan avräknas på bekostnad av din sambo ifall att du skulle ha annan egendom kan täcka skulden (13 § andra stycket Sambolagen). Eftersom en sambo aldrig explicit svarar för den andras skulder betyder det att man inte kan avräkna skulder från sin samboegendom till ett högre värde än vad samboegendomen är värd (jfr. med exempelvis äktenskapsskillnad).

Sammanfattningsvis
Din sambo kommer inte bli skyldig att betala av dina skulder. Däremot kan en eventuell bodelning påverka din sambo eftersom du kan få täckning för dina skulder ur er gemensamma samboegendom. Det här gäller dock bara vid en bodelning och i övrigt har din sambo inga ekonomiska skyldigheter att stå för dina skulder. Ifall du och din sambo vill reglera ert ekonomiska förhållande så kan ni upprätta ett samboavtal där ni själva bestämmer vad som ska gälla vid en bodelning. Vi på Lawline kan hjälpa er att författa ett samboavtal Här på vår avtalsrobot.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen.

Med vänlig hälsning,

Olivia Viklund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2851)
2021-02-26 dold samäganderätt i samboförhållande
2021-02-25 Arv och samboegendom
2021-02-25 Har sambo rätt till pengarna på mitt konto vid bodelning?
2021-02-24 Vem har rätt till bilen om båda samborna bidragit till köpet?

Alla besvarade frågor (89563)