FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal14/12/2019

Hur påverkar lån en sambodelning?

Hej! min bror och hans tjej gick skilda vägar igår efter att varit ett par sedan mitten på mars. dom köpte hus i juli, hon fick inte stå med på huset eller lånen för betalningsanmärkningar som hon dragit på sig innan dom hittade varann. Och nu nämnde hon sambolagen så kan hon kräva hälften av huset och hälften invändigt? dvs möbler och nyttoprylar vilket är hans sedan tidigare. Känns så jäkla konstigt om hon får ta hälften och han sitter kvar mer lånen och kan bara betala av hälften. Hon har barn sedan tidigare förhållande. mvh Anton

Lawline svarar

Hej Anton! Tack för att du vänder dig till Lawline. Jag hoppas att jag kan besvara din fråga.

Precis som du nämner så är det Sambolagen (SamboL) som blir aktuell. Jag tolkar din fråga på följande sätt: Du vill veta om tjejen, låt oss kalla henne B, har rätt att kräva något av din bror och i så fall hur mycket. Jag kommer nedan presentera hur man går tillväga för att avgöra fördelningen av tillgångar efter ett avslutat samboende samt applicera det på din fråga.

Gäller sambolagen?

För att sambolagen ska vara tillämplig så krävs att man är sambos, eller som lagen säger två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, 1 § SamboL. B och din bror var med största sannolikhet att betrakta som sambos eftersom de bodde tillsammans, köpte hus tillsammans och de faktum att du beskriver dom som ett par pekar mot att de hade som förarbetena säger "ett sexuellt samliv", se Prop 2002/03:80 s.44. Därför var de sambos i sambolagens mening.

Vad ska ingå i en bodelning efter upphörandet av ett samboskap?

Samboförhållandet har upphört mellan B och din bror eftersom de flyttat isär, 2 § 2 p. SamboL. Vid upphörandet av ett samboförhållande ska samboegendom fördelas lika mellan personerna i förhållandet, 8 & 14 § SamboL. Här blir två frågor aktuell i ditt fall.

1. Vad är samboegendom?

2. Hur påverkas det av din bror står tagit lånet?

Vad är samboegendom?

Samboegendom är bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, 3 § SamboL. Detta innebär att de ska vara köpt för gemensam användning i hemmet därmed inkluderas inget som köptes innan parterna börja funderar på att flytta ihop. Vidare ska aldrig saker som inte är bostad eller bohag ingå i en delning, 3§ SamboL. Saker som är bohag är bl.a möbler, lampor och hushållsmaskiner, 6§ SamboL.

Vad är samboegendom i din brors förhållande?

Huset är Samboegendom. Detta eftersom huset är en bostad och de köptes för att de tillsammans skulle bo i det, d.v.s för gemensam användning, 3§ SamboL. Vad det gäller "nytto prylarna" så beror det på när dessa köptes. Möbler och "nyttoprylar" är bohag, 6§ SamboL. Om det köptes för det gemensamma hemmet så ska det ingå i en bodelning. Eftersom du säger att din bror hade dem sedan tidigare så har de inte köpts för gemensam användning och ska därmed inte ingå i bodelningen, 3§ SamboL.

Så för att sammanfatta: Huset ska ingå i en bodelning men inte prylarna i huset eftersom de inte köptes för gemensam användning, 3§ SamboL.

Hur påverka lånet?

Huvudregel är att samboegendom ska delas lika, 14§ SamboL. D.v.s man ska ta den del av Samboegendom som din bror äger och slå samman med det B äger och dela lika. Men innan man gör detta ska en s.k skuldavräkning ske, 13 § SamboL. För att förklara vad skuldavräkning innebär kan jag ge ett exempel:

A har köpt ett hus för 1000 k som är samboegendom. För att köpa huset tog han ett lån som det vid upphörandet av förhållandet fanns 900k kvar på. Då ska endast 100 k av samboegendomen ingå i bodelningen.

För din bror så innebär det att lånet ska avräknas på hans samboegendom. Detta eftersom Lånet togs för att köpa huset, det går därmed att hänföra till Samboegendom och ska p.g.a detta avräknas på hans samboegendom, 13 § SamboL.

Sedan ska de delas lika

Efter man har dragit av skulderna så ska den gemensamma samboegendom delas lika. Blir resultatet även efter detta orimligt, t.ex att din bror behöver ge en mycket stor summa till B så kan det jämkas, 15 § SamboL. Det som talar för att de ska jämkas är att det varit ett relativt kort förhållande i motsatt riktning talar de faktum att B har ett barn. Det går inte att avgöra om resultatet ska jämkas utan att veta resultatet av bodelningen.

Sammanfattning

Tjejen har rätt att kräva en bodelning, förutsatt att hon gör det inom ett år, med din bror eftersom de har haft ett samboskap. Delningen är dock begränsad till bohag och bostad som är köpt för gemensam användning och från detta ska man räkna bort skulder som går att hänföra till samboegendomen. Jag hoppas det besvarar din fråga.

Med vänliga hälsningar

Karl MontalvoRådgivare