Hur påverkar indraget körkort ansökan om svenskt medborgarskap?

2017-01-25 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! jag har bott i Sverige i 8 år och haft skötsam liv i Sverige förutom att jag har haft en fortkörning nyligen! och då fick jag vanlig böter på 4000 kronor och två månader indraget körkort! jag har ansökt om svenskmedborgarskap! och min fråga är kan min fortkörning påverka min ansökan?
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap ger svar på din fråga. 11 § anger bland annat att En utlänning kan efter ansökan beviljas svenskt medborgarskap (naturaliseras), om han eller hon har haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. I förarbetena anges att utdömda böter som regel ska ha betalats innan en ansökan kan beviljas. Vid olika typer av brott tillämpas också olika karenstid, d.v.s. den tid efter ett brott som en ansökan om medborgarskap kan beviljas. Förutom att böterna ska vara betalda framgår av förarbetena till lagen att även för den som dömts till endast penningböter bör en viss, kortare karenstid gälla. Vad det innebär varierar från fall till fall.

Sammanfattningsvis är det svårt att säga om det kommer att påverka din ansökan. Om det påverkar din ansökan innebär det förmodligen att du måste vänta ca 6 månader från det att du fick böterna till att du får bli svensk medborgare. Det handlar alltså inte om några särskilt långa tidsfrister.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1098)
2020-11-30 Kan man åka tillbaka till Sverige efter avslag på asylansökan?
2020-11-30 Karenstid inför svenskt medborgarskap
2020-11-27 Förvärv av svenskt medborgarskap utan krav på styrkt identitet
2020-11-24 Hur många medborgarskap kan man ha i Sverige?

Alla besvarade frågor (86909)