Hur påverkar ett äktenskapsförord arv efter makar?

Mamma har nyligen avlidit och vi hittar ett äktenskapsförord från 1991. Här framgår att hon blir hälftenägare till 2 fastigheter. Kommer pappa automtiskt att ärva allt eller kommer vi två barn att ärva hennes andelar?

Lawline svarar

Hej! 


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Jag förstår din fråga som att du undrar om äktenskapsförordet ni hittat innebär att ni två barn ärver hennes hälftendelar av fastigheterna direkt. Av frågan framgår inte om eran mamma och pappa fortfarande var gifta vid hennes bortgång eller inte. Jag utgår dock från att de var gifta. 


Vid besvarandet av frågan kommer jag använda mig av äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB). 


Regler om arv efter makar

När den som avlider är gift ska en bodelning ske innan arvet fördelas (23 kap. 1 § ÄB). Regler om bodelning finns i ÄktB. I bodelningen ingår makarnas s.k. giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan vara enskild genom t.ex. äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). I en bodelning ska giftorättsgodset delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Den egendom som är enskild tillfaller den avlidnes arvingar direkt och de tillgångar som den avlidne tillräknas efter bodelning tillfaller den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Finns det arvingar till den först avlidna maken vid den efterlevande makens död ska hälften av den efterlevande makens tillgångar ärvas av dessa (3 kap. 2 § ÄB), s.k. efterarv. 


Av 7 kap. 3 § ÄktB framgår att makar eller blivande makar kan upprätta ett äktenskapsförord för att bestämma att egendom som tillhör någon av dem ska vara dennes enskilda egendom. Av bestämmelsen framgår också att ett äktenskapsförord ska: 

  • upprättas skriftligen
  • dateras
  • undertecknas av makarna eller de blivande makarna
  • registreras hos Skatteverket. 

Inte förrän alla dessa krav är uppfyllda är äktenskapsförordet giltigt i rättslig mening. 


Vad som gäller i ditt fall

Om äktenskapsförordet som ni hittat uppfyller de krav som räknats upp ovan är andelarna av fastigheterna din mammas enskilda egendom och kommer tillfalla din mammas arvingar direkt. Eftersom du och ditt syskon är hennes bröstarvingar ärver ni i första hand. För att ta reda på om äktenskapsförordet har registrerats hos Skatteverket kan du kontakta äktenskapsregistret hos Skatteverket. Här finns information om hur du går tillväga. 


Skulle äktenskapsförordet vara ogiltigt t.ex. eftersom det inte är registrerat hos Skatteverket, räknas andelarna av fastigheterna som giftorättsgods. De kommer i sådana fall tillfalla din pappa först. Du och ditt syskon kommer ha rätt att ta del av arvet efter båda föräldrar först vid er pappas bortgång. 


Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att vända dig till oss på Lawline på nytt! 


Med vänliga hälsningar, 

Sofia DanielssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000