Hur påverkar enskild egendom en makes arvsrätt?

2017-03-05 i Enskild egendom
FRÅGA
Hej! Mammas make (ej min biologiska far) dog för ett par år sedan. Huset som de länge bott i och delat på lån och andra kostnader testamenterades till honom som enskild egendom av hans farföräldrar innan de gick bort. Han skrev inget testamente innan han dog. Har mamma efter hans bortgång ärvt huset? Jag undrar därför att jag har en halvsyster, som är hans och mammas gemensamma barn, om mamma kan sälja huset utan hennes medgivande? Eller är det pga att det var hans enskilda egendom nu min syster som bestämmer vad mamma kan göra med huset?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din mammas make dog upplöstes deras äktenskap (1 kap 5 § ÄktB). Detta innebär att de troligen gjorde en bodelning där de fördelade all deras egendom mellan sig. I en bodelning ska all makarnas giftorättsgods ingå (10 kap 1 § ÄktB). All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap 1 § ÄktB). Egendom kan bland annat göras enskild genom testamente (7 kap 2 § 3p). Detta innebär att huset är enskild egendom, precis som du skriver. Enskild egendom ska som tidigare nämnts inte ingå i en bodelning utan helt enkelt "stanna på hans sida", gå direkt till honom med andra ord.

När en bodelning har gjorts och man har gett makarna det de ska ha kan arvet efter maken fördelas. Då någon dör är det dennes bröstarvingar, barn, som ärver i första hand (2 kap 1 § ÄB). I din fråga framgår inte ifall han bara hade ett barn, tillsammans med din mor, eller om han hade flera sedan tidigare. Jag utgår nu i mitt svar ifrån att han endast hade ett barn, ditt halvsyskon. Det är i så fall detta barn som ska ärva ALL hans kvarlåtenskap då han gått bort, inklusive huset. Eftersom detta barn dock även var din mammas och de var gifta vid hans död är det dock din mamma som ärver först, i egenskap av hustru (3 kap 1 § ÄB). Din mamma ärver detta med så kallad fri förfoganderätt. När hon sedan dör kommer barnet, din halvsyster, att få ett efterarv efter sin far. När hon har fått detta kommer resterande kvarlåtenskap efter din mamma fördelas mellan hennes barn, det vill säga dig och din halvsyster.

Att din mamma ärver maken med fri förfoganderätt innebär att hon får göra i stort sett vad som helst med egendomen förutom att testamentera bort den. Detta gäller alltså även det hus som hon ärvt av maken. Hon skulle alltså kunna sälja huset om hon vill, utan din halvsysters medgivande. Om din mammas egendom skulle minskas väsentligt inom 5 år före hennes död skulle din halvsyster dock kunna få vederlag, ersättning, för denna minskning. För att detta ska bli gällande krävs bland annat att din mamma minskat sin egendom genom gåva eller "annan jämförlig handling". Att hon har bara har sålt fastigheten bör alltså inte ligga henne eller dig till last utan är helt okej enligt lagen.

Sammanfattningsvis kan jag alltså konstatera att din mor ärvt hennes makes kvarlåtenskap då han gått bort. Detta innehar hon med "fri förfoganderätt" vilket innebär att hon får göra i stort sett vad som helst med denna, förutom att testamentera bort det. Det kan också vara otillåtet att skänka bort "för stora gåvor" inom 5 år innan hon går bort. Din halvsyster har sedan rätt till ett efterarv efter sin pappa då din mamma går bort, hon kan däremot inte påverka vad din mamma ska göra med huset idag. Det krävs inte hennes samtycke vid försäljning. Det har ingen betydelse att egendomen utgjorde enskild egendom i bodelningen.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Har du några funderingar eller ytterligare frågor får du gärna kommentera nedan.

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (412)
2021-07-25 Vad innebär makarnas rätt till giftorätt?
2021-07-16 Kan man göra sitt arv till enskild egendom hos sina arvstagare?
2021-06-30 Hur blir det vid bodelning om fastighet skrivits över på endast en av makarna?
2021-06-30 Vad är enskild egendom och hur fördelas det på arvingar?

Alla besvarade frågor (94327)