Hur påverkar en gåva av fastighet barns arv?

2017-09-06 i Förskott på arv
FRÅGA
Ge bort huset vi äger utomlands till barnen, vad händer om en av föräldrarna går bort?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om en av föräldrarna går bort och ni är gifta så ärver den andra föräldern den som gått bort med fri förfoganderätt. Barnen kommer då få ut sitt arv efter att den sista föräldern också gått bort. För att ärva med fri förfoganderätt som sambo krävs att ett testamente upprättas, annars tillfaller kvarlåtenskapen barnen direkt.

Om en gåva av större värde, såsom en fastighet, ges bort till barnen räknas det enligt huvudregeln som förskott på arv. Det innebär att värdet på gåvan vid gåvotillfället räknas av från barnets arv efter föräldrarna då det är dags att arvet delas ut. Den regeln ser ut så eftersom det förutsätts att föräldrar vill att barnen ska ärva lika. Man kan dock skriva i gåvobrevet att gåvan inte ska räknas som förskott på arv blir det en vanlig gåva och kommer inte att påverka arvet. Å andra sidan, om alla barn får lika stor del av fastigheten kommer inget av barnen att favoriseras så om gåvan skulle räknas som förskott på arv kommer det ändå inte få någon effekt.

Vänligen,

Hanna Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1237)
2021-06-13 Räknas gåva till barnbarn som förskott på arv?
2021-06-12 Arvsrättsliga konsekvenser vid försäljning av bostad till under marknadsvärdet
2021-06-12 Möjligheter att begränsa arv till bröstarvinge
2021-06-11 Hur värderas en gåva som varit förskott på arv?

Alla besvarade frågor (93215)