Hur påverkar den tidigare bodelningen kravet på en ny bodelning mellan samma personer?

2020-08-18 i Bodelning
FRÅGA
Hej, Jag gjorde bodelning med min då make och levde åtskilda. Sedan vart vi tillsammans igen men vill nu gå isår ska man då göra en ny bodelning?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar hur den tidigare bodelningen påverkar kravet på en ny bodelning nu när ni ska skiljas åt på nytt.

Hur påverkar den tidigare bodelningen kravet på en ny bodelning?

Bodelningen ni gjorde vid er skilsmässa vann laga kraft när ni båda två skev under bodelningshandlingen (9 kap. 5 § äktenskapsbalken). Detta innebär att när ni ingår ett nytt äktenskap eller samboförhållande så går ni in i det med den egendom som var och en äger efter den första bodelningen. När ni har ingått ett nytt äktenskap eller samboförhållande och ska skiljas åt så aktualiseras alltså frågan om och hur boet ska delas på nytt.

Vad finns det för krav på att göra en bodelning?

Enlig sambolagens (SamboL) regler ska en bodelning endast göras om någon av er begär det och senast ett år efter att ni har separerat (8 § SamboL). Vid en bodelning i ett samboförhållande är det endast samboegendomen som är föremål för bodelning (1 § tredje stycket SamboL). Samboegendom är bostad och bohag som ni har nyförvärvat för gemensam användning under den nya perioden (3 § SamboL). Med bohag menas möbler, hushållsmaskiner och andra prylar som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § SamboL). Vill ni dela upp samboegendomen så ska ni alltså göra en ny bodelning enligt sambolagens regler (12-14 § SamboL). Begär ingen av er bodelning så behåller var och en sin egendom.

Är det istället fråga om en ny skilsmässa så ska ni enligt äktenskapsbalkens (ÄktB) ordalydelse alltid göra en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Det finns dock inga sanktioner som inträder om ni skulle låta bli att göra en bodelning vid er skilsmässa.

Jag rekommenderar ändå att ni gör en bodelningen vid äktenskapsskillnad och registrerar den hos Skatteverket för att undvika framtida tvister, samt för att skydda er egendom mot den andre makens eventuella borgenärer (13 kap. 6 § ÄktB).

Hoppas att svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Minna Wall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2716)
2021-01-24 Testamente eller äktenskapsförord för att säkra arvet till mina barn?
2021-01-22 Vem får behålla vad i en bodelning?
2021-01-22 Kan jag göra så att mina egna sparpengar inte ingår i en bodelning?
2021-01-21 Vilket värde har en hyresrätt i bodelningen?

Alla besvarade frågor (88430)