Hur påverkar den nya pandemilagen möten med föreningens medlemmar?

FRÅGA
HejHur påverkar den nya pandemilagen föreningsverksamhet tex. sammankomster, möten med förningens medlemmar?
SVAR

Hej,

Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga!

Den nya pandemilagen syftar till att förhindra spridningen av viruset covid-19, i synnerhet genom att motverka trängsel. Regeringen menar att man vill begränsa följande verksamheter och platser:

Allmänna sammankomster & offentliga tillställningarPlatser för fritids- eller kulturverksamhet Handelsplatser Kollektivtrafik och inrikes flygtrafik Användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster

Som du kan se rör det sig om butiker, shoppingcenter, restauranger, konserter osv. Hur det drabbar privata företag är mer eller mindre oklart. Pandemilagen ligger just nu på bordet hos lagrådet som granskar förslaget. Det är svårt för mig att ge ett svar i hur det drabbar möten med föreningens medlemmar, det skiljer avsevärt i bedömningen om det rör sig om 2-3 st medlemmar eller 50 medlemmar. I vilket fall som helst finns rekommendationer från folkhälsomyndigheten om att jobba hemifrån, om möjligheten finns.

Du kan läsa utredningen och vad den nya pandemilagen egentligen syftar till på regeringens hemsida, här.

Du kan läsa mer om folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande just arbete, här.

Vänliga hälsningar,

Sanaria Saad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (852)
2021-04-16 Är det lagligt att hindra människor från att lämna en plats?
2021-04-16 Vilken lag har ersatt lag (1987:667) om ekonomiska föreningar?
2021-04-15 Är det tillåtet enligt pandemilagen att ha fest i hyrd stuga?
2021-04-12 Gäller socialförsäkringsbalken eller handläggarens bedömning?

Alla besvarade frågor (91320)