Hur påverkar avliden sambos skulder efterlevande sambo?

2016-06-23 i Sambo
FRÅGA
Hej!Min sambo hade skulder innan han avled. Hur kommer detta att påverka mig? Kommer jag att behöva ta ansvar för skulderna då jag inte var deltagande i de olika lån min sambo tog?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När ett samboförhållande upphör genom att en av samborna avlider ska samboegendomen fördelas mellan dödsboet och den efterlevande sambon, om den efterlevande sambon begär det (8 § sambolagen). Den avlidna sambons arvingar har inte rätt att begära bodelning.

Om du väljer att begära bodelning ska värdet av er gemensamma bostad och ert gemensamma bohag fördelas mellan dig och din sambos dödsbo. Från din sambos del av er samboegendom räknas ett värde bort för att täcka hans skulder. Till exempel om du äger samboegendom till ett värde av 700 000 kr och han till ett värde av 500 000 kr och han har skulder på 100 000 kr leder en bodelning till följande:

Din del: 700 000 kr
Hans del: 500 000 - 100 000 = 400 000 kr
Efter bodelning får du och din sambos dödsbo 700 000 + 400 000 = 1 100 000/2 = 550 000 kr var

I ett sådant fall, om beloppen skulle se ut som i mitt exempel, förlorar du pengar på att begära bodelning, eftersom du får behålla din egendom som är värd 700 000 kr om du inte begär bodelning. För att slippa påverkas av din sambos skulder kan du alltså låta bli att begära bodelning.


Med vänlig hälsning,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (461)
2020-11-21 Kan en sambo ärva en bostad?
2020-11-09 Vem kan påkalla bodelning när ett samboförhållande upphör?
2020-11-04 Kan sambos ärva varandra?
2020-11-04 Testamentera till sambo

Alla besvarade frågor (86487)