Hur påverkar amortering eller andra utgifter bodelningen?

2017-10-27 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Jag och min sambo har köpt ett hus tillsammans. Vi har skrivit samboavtal där det står att han äger 73% av huset och jag 27%. Detta eftersom han har betalat straxt över 2miljoner till banken och förutom det har vi gemensamt lånat 2 miljoner från banken som vi har lika ansvar för (delar lika avbetalning, räntan osv.)Banken vill att vi amorterar 1%. Så jag kommer att amortera och betala räntan lika mycket som min sambo. Min frågan är om vi någon gång kommer att separeras kan jag då få den delen av amorteringen som jag har betalat till banken (menar från min sambo)? Vilka rätter har jag då med tanke på min ägodel? Och vilka skyldigheter skulle han ha mot mig och jag mot honom(om han skulle välja att stanna i huset och jag flytta ut)?Han har även erbjudit att han kan amortera min del (jag har lite sämre ekonomi än han), och hur eventuellt hade det fungerat vid eventuell separation då? Hade han varit skyldig mig pengar då?Vi planerar även att gifta oss till sommaren. Vad är det vi behöver tänkta på då (menar fördelning vid eventuell separation)?Så det jag vill veta är hur blir fördelning vid separation om jag amorterar och om jag inte amorterar?Tacksam för svar.Hälsningar,
SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Det spelar ingen roll hur mycket du amorterar eller om du ens amorterar, det påverkar inte vad du får vid en eventuell separation. Detta kan anses vara orättvist för den sambo som betalar mer. Orättvisan kan botas genom ett skuldebrev. Hör av dig via mail om ni önskar Lawlines hjälp att upprätta ett skuldebrev åt er enligt era behov.

Den som bäst behöver bostaden får bo kvar i huset vid eventuell separation och den som bor kvar ska ersätta den andra sambon med dess värde. Gifter ni er, delar ni på all er egendom. Samma sak gäller rörande amortering och vem som får bo kvar i huset som mellan sambor. Nedan kan du läsa mer om detta.

Amortering

Vid eventuell separation, är det enbart samboegendom som delas mellan sambor. Med samboegendom menas bostad och bohag (saker i hemmet). Ni delar alltså enbart på husets värdeökning och alla saker ni har i huset. Om huset ökar i värde med 1 miljon kronor, så kommer du att få 27 % av den värdeökningen och din sambo 73 %. Detta gäller om ni inte har kommit överens om något annat i ert samboavtal.

Det ni betalar för huset, dvs. amortering och ränta, är varken bostad eller bohag. Sådana utgifter delas inte mellan sambor vid eventuell separation. Om din sambo erbjuder att betala amorteringen i sin helhet så kommer du bli återbetalningsskyldig endast om ni kommer överens om detta, t.ex. genom ett skuldebrev (avtal om skuld). Du har fortfarande rätt till dina 27 % av huset plus 27 % av eventuell värdeökning. Den som amorterar mest är alltså den som "förlorar" på det. Det påverkar inte fördelningen vid eventuell separation.

Vem får bo kvar i huset

I första hand bör ni själva komma överens om vem som ska bo kvar i huset vid eventuell separation. Kan ni inte komma överens om det så ska den sambo som bäst behöver bostaden få bo kvar. Om någon av samborna har barn så är det normalt den sambo som bäst behöver bostaden. Den sambo som får bo kvar ska ersätta den andra sambon för husets värde (i ert fall 27 % eller 73 %). Om du får huset, men inte har råd att ersätta din sambo, kan du ställa godtagbar säkerhet (t.ex. pant i egendom) eller liknande. Kan du inte ställa godtagbar säkerhet, kommer din sambo sannolikt istället att få stanna kvar i huset så får du ersättning för din andel (27 %). I sista hand kan ni sälja huset och fördela vinsten mellan er enligt era ägarandelar.

Giftermål

Om ni gifter er så kommer ni inte enbart att dela på samboegendom, utan på all egendom ni äger, dvs. bostad, bohag, bil, båt, pengar på banken osv. Ni kan såklart komma överens om att inte dela på allt genom att upprätta äktenskapsförord. Angående amortering och vem som får bo kvar i huset, gäller samma som ovan mellan sambor.

Med vänlig hälsning,

Soroosh Parsa
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?