Hur övriga arvingar kompenseras för ett förskott på arv

2017-09-27 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga gällande förskott på arv och fastigheter. Min svärfar äger ett hus och vill att min man tar över huset när han inte orkar med längre. Vi funderar nu på vad som funkar arvsrättsligt samtidigt som vi vill kompensera min mans två syskon. Om min man får sin 1/3 av huset i förskott på arv/gåva och betalar 2/3 av marknadsvärde till sin far så bör väl alla arvingar (3st) ha fått sin rättmätiga del? Ett annat scenario vi funderat på är att min man får huset i "gåva" och vi betalar under taxeringsvärde för denna gåva. Om detta skulle bestridas av någon arvinge som förskott på arv vid ett framtida arvskifte - tas pengarna som betalats för huset ändå med i beräkningarna för vad min man fått i förskott på arv eller kan vi komma att betala 2/3 av marknadsvärde förutom det som redan betalts?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som händer om din man får 1/3 av huset som förskott på arv

När en far ger en gåva till sitt barn räknas detta som förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Den dag kvarlåtenskapen efter fadern ska fördelas ska övriga arvingar kompenseras för detta. Detta går till så att man adderar värdet av gåvan till kvarlåtenskapen innan man räknar ut vad var och en ska få i arv, och sedan räknar man av gåvans värde vid gåvotillfället från gåvomottagarens arvslott (6 kap. 3 och 5 §§ ÄB).

Exempel:

Om huset är värt 1 500 000 kr och din man köper det för 1 000 000 kr (2/3) så har han fått 500 000 kr i gåva, vilket räknas som förskott på arv.

Om hans far exempelvis äger tillgångar värda 2 500 000 när han sedan avlider så ska övriga arvingar kompenseras för gåvan. Detta görs genom att gåvans värde (500 000) läggs till kvarlåtenskapen, vilket gör att var och en ska dela på 3 000 000 kr. Det innebär att de har rätt till 1 000 000 kr var. Din man ska sedan räkna av 500 000 för förskottet på sin andel.

Detta innebär att faderns kvarlåtenskap om 2 500 000 skulle delas upp så att din man skulle få 500 000 och hans syskon skulle få 1 000 000 kr var.

Om det istället visar sig att fadern bara hade tex 500 000 vid sin död kommer din mans syskon dela lika på dessa, alltså få 250 000 kr var. Din man skulle då inte ärva något. Men han skulle heller inte bli återbetalningsskyldig för att det inte gick att kompensera syskonen fullt ut för förskottet, om han inte kommer överens om att eventuellt bli återbetalningsskyldig vid arvsskiftet när han tar emot gåvan (6 kap. 4 § ÄB).

Pengarna som betalats för huset vid en ”gåva” tas med i beräkningen av förskott på arv

Om din man betalar under taxeringsvärdet betraktas överlåtelsen som en gåva skatterättsligt, vilket gör att överlåtelsen inte utlöser skatt.

De pengar som betalas för huset kommer tillsammans med husets marknadsvärde vid gåvotillfället ligga till grund för hur mycket som anses vara förskott på arv. Om ni betalar exempelvis 4/5 av husets marknadsvärde kommer 1/5 ses som förskott på arv. Ni behöver då inte kompensera för 2/3 senare vid arvsskiftet, utan bara kompensera för den 1/5 som mottagits som förskott.

Sammanfattning och råd

Det stämmer att om din man betalar 2/3 av husets värde så kommer hans syskon kompenseras vid arvsskiftet för 1/3 av husets värde vid gåvotillfället. Detta förutsätter dock att hans far har tillräckliga medel vid sin död, eller att din man kommer överens om att ersätta eventuell brist hos faderns dödsbo för att kompensera gåvan.

Det går bra att betala under taxeringsvärdet för att överlåtelsen ska betraktas som gåva skatterättsligt. Pengarna som betalats för huset vid en sådan ”gåva” tas sedan med i beräkningen av förskott på arv. Din man kommer alltså inte behöva betala detta två gånger.

Om ni behöver hjälp med att skriva köpeavtal eller gåvobrev rekommenderar jag att ni anlitar någon av våra professionella jurister på Lawline Juristbyrå. Detta kostar 1677,50 kr i timmen. Om ni är intresserade av detta kan ni maila mig på johan.landstrom@lawline.se så återkommer en av våra jurister med en offert.

Johan Landström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1245)
2021-07-20 Kan man behöva betala tillbaka förskott på arv?
2021-07-20 Flyttat över pengar till övriga bröstarvingar
2021-07-11 Förskott på arv?
2021-07-03 Är underhyra förskott på arv?

Alla besvarade frågor (94275)