Hur överlåter jag en bostadsrätt?

2017-03-05 i Bostadsrätt
FRÅGA
Jag bor i en bostadsrätt tillsammans med min son. Jag vill överlåta lägenhet till honom. Jag har skuld hos banken och han jobbar som vikarie. Hur gör man?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När man överlåter en bostadsrätt gäller dels vissa regler mellan den som överlåter och den som får bostadsrätten och dels gäller vissa regler i förhållande till bostadsrättsföreningen som bostadsrätten tillhör. Reglerna finns i bostadsrättslagen som du kan titta närmre på här.

Vad säger lagen?

För att överlåta en bostadsrätt ska en skriftlig handling upprättas (6 kap. 4 §). Ska överlåtelsen ske genom försäljning ska en köpehandling med uppgift om vilken lägenhet det gäller och pris upprättas och skrivas under av säljare och köpare. Om överlåtelsen sker genom byte eller gåva upprättas en motsvarande handling med uppgifter om lägenhet, villkor för bytet, att det sker genom gåva eller liknande.

För att överlåtelsen ska bli giltig måste den som förvärvar bostadsrätten bli antagen som medlem i bostadsrättsföreningen (6 kap. 5 §). Det är föreningens styrelse som beslutar om att anta en ny medlem. Beslutet fattas med hänsyn till eventuella villkor för medlemskap som finns i föreningen stadgar (2 kap. 1 §).

Hur ska du gå till väga?

För att kunna överlåta bostadsrätten till din son måste ni göra två saker. Först och främst ska ni upprätta ett köpeavtal, avtal om byte eller gåvobrev som ni båda skriver på. Ange vilken adress och lägenhet det gäller, vem som överlåter och vem som förvärvar samt andra villkor ni vill koppla till överlåtelsen. Ni måste också kontakta styrelsen i er bostadsrättsförening och meddela att du ska överlåta bostadsrätten till din son. För att överlåtelsen ska bli giltig måste styrelsen anta honom som medlem i föreningen. Det kan hända att styrelsen vill se överlåtelseavtalet ni upprättar, att de vill ha en skriftlig ansökan om medlemskap eller att de har några andra villkor för medlemskapet som ni måste ta hänsyn till.

Vill du och din son ha hjälp att utforma ett köpeavtal eller gåvobrev kan ni hitta exempel och mallar online. Vi på Lawline har en avtalstjänst online som du kan hitta här.

Jag hoppas att svaret har varit till din hjälp. Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1243)
2021-09-19 Vad kostar en extern ordförande i en bostadsrättsförening?
2021-09-16 Får man använda inre reperationsfond trots ägarbyte?
2021-09-15 Behöver man styrelsens godkännande för att ha en inneboende?
2021-09-14 Brf:s villkor med fläckfritt belastningsregister

Alla besvarade frågor (95763)