Hur överklagar man regeringsbeslut?

2019-02-21 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Vart vänder man sig för att överklaga regeringsbeslut
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag först att förklara vilka regeringsbeslut som är möjliga att överklaga och sedan redogöra för vem man ska vända sig till.

Det är enbart vissa regeringsbeslut som går att överklaga. Vilka dessa beslut är framgår i lag om rättsprövning av vissa regeringsbeslut.

Vilka regeringsbeslut går att överklaga?

De regeringsbeslut som är möjliga att överklaga framgår i 1, 2 och 2a §§. Dessa är följande:

1 §) En enskild får överklaga beslut som innefattar en prövning av personens civila rättigheter eller skyldigheter enligt artikel 6.1 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. I praktiken handlar detta alltså om t.ex: tillstånd och bidrag av olika slag och andra liknande beslut som regeringen har fattat.

2 §) En miljöorganisation får överklaga regeringens beslut om det rör tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor.

2a §) Vissa personer som har blivit utvisade har rätt att överklaga regeringens beslut.

Till vem vänder man sig för att överklaga?

Om man vill överklaga regeringens beslut ska man vända sig till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Vid överklagan enligt 1 § eller 2 § ska överklagandet ha kommit in till HFD senast 3 månader efter regeringens beslut kommit och vid överklaganden enligt 2a § inom 3 veckor, 3-4 §§. I ansökan ska sökanden även ange vilken lag som beslutet strider mot och vilka omständigheter som stöder detta, 4 §. Ifall HFD finner att sökanden har rätt ska de upphäva beslutet, 7 §.

Här kan du läsa mer om hur ett överklagande av ett regeringsbeslut går till.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Axel Bellander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (439)
2019-06-14 Hur ska Socialnämnden bemöta enskilda och får de neka hjälp?
2019-06-11 När kan en dom från förvaltningsrätten verkställas?
2019-06-01 Kan socialnämnen besluta utan vårdnadshavarens samtycke?
2019-05-31 Hur går man tillväga för att väcka en dröjsmålstalan enligt 12 § förvaltningslagen?

Alla besvarade frågor (69981)