Hur överklagar man i sekretessmål?

FRÅGA
hej,hur överklagar man beslut från universitetet? jag har begärt att få ta del av handlingar, de har nekat mig. hur överklagar jag detta?? till vilken instans ska jag vända mig till??? vilka lagar tillämpas? tacksam för hjälp.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Begära ut handlingar

För allmänna offentliga handlingar finns det en grundlagsskyddad rättighet att ta del av sådana enligt tryckfrihetsförordningen (TF). Undantaget är om handlingen är sekretessbelagd enligt reglerna i offentlighet- och sekretesslagen (OSL). Rätten att ta del av allmänna handlingar kallas offentlighetsprincipen och regleras i 2:1 TF. En handling är allmän om den förvars hos en myndighet eller anses vara upprättad eller inkommen till en myndighet enligt 2:4 TF. Alla statliga universitet och högskolor är myndigheter.

Överklaga beslut om allmän handling

Om du inte får ut en allmän handling kan du kräva att få ett skriftligt beslut enligt 6:3 OSL vilket krävs för att överklaga. Det är viktigt att detta beslut fattas av den person som är behörig att fatta sådana beslut för myndighetens räkning. Beslutet att inte lämna ut handlingar ska innehålla en överklagandehänvisning enligt 33 § FL där det står var man ska vända sig med eventuell överklagan och vad denna ska innehålla.

En myndighets beslut att vägra lämna ut en handling kan överklagas till kammarrätten enligt 6:7 OSL i vad om kallas för ett sekretessmål.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Erik Olshov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (201)
2019-04-29 Är tentamenssvar en allmän handling?
2019-04-25 Förundersökning och häktning allmänna och offentliga handlingar?
2019-04-12 Hur stoppar jag gallring av offentliga handlingar?
2019-04-04 Omfattas chefers lönelistor på en kommun av offentlighetsprincipen?

Alla besvarade frågor (69196)