Hur överklagar man ett beslut om djurförbud?

Har ett Tillsvidare Djur förbud,Som jag har försökt att få Upphävts men Länsstyrelsens Bryr sig inte ett dugg om det. så nu undrar jag om man då kan få Tingsrätten att Häva detta beslut, Är personer är trist att vara Allena utan en Vän. är Djurvän. tycker att en Kanin inte skall vara i bur utan att vden skall leva som i sin Frihet.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Förvaltningslagen (FL) är tillämplig på länsstyrelsens beslut, 1 § FL. Enligt 42 § FL får den som beslutet angår överklaga beslutet om det gått denne emot. Detta innebär i ditt fall att du bör ha rätt att överklaga länsstyrelsens beslut eftersom det angår din djurhållning och beslutet som fattats är till din nackdel. 

Ett överklagande av länsstyrelsens beslut prövas av allmän förvaltningsdomstol, 40 § FL. Överklagandet ska dock lämnas in till den myndighet som meddelat beslutet, alltså länsstyrelsen i ditt fall. Enligt 44 § FL ska överklagandet ha kommit in till den beslutande myndigheten senast tre veckor från det att den klagande fick del av beslutet. Om överklagandet inkommit för sent kommer det att avvisas enligt 45 § 1 st FL. Ett undantag i 45 § 2 st FL stadgar att överklagandet inte ska avvisas om myndigheten inte lämnat en korrekt underrättelse om hur man överklagar. 

Sammanfattning kan du överklaga länsstyrelsens beslut. Detta gör du till länsstyrelsen inom tre veckor från det att du fick del av beslutet. Det är sedan upp till allmän förvaltningsdomstol att pröva om djurhållningen är sådan som medför djurförbud enligt 9 kap 1 § djurskyddslagen

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline eller att boka tid med någon av våra duktiga jurister.

Vänligen,


Anna FalkRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”