Hur överklagar man ett beslut angående försörjningsstöd?

Hej hur överklagar jag beslut om avslag av försörjningsstöd vad ska jag skriva för att få beslut ändrat

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar det som att du nekats försörjningsstöd och att du undrar hur man överklagar ett sådant beslut. Jag kommer att använda mig av socialtjänstlagen (SoL) och förvaltningslagen (FL) för att besvara din fråga.


Rätten att överklaga


I ditt fall har du ansökt om bistånd i enlighet med 4 kap. 1 § SoL. Enligt 16 kap. 3 § SoL får beslut som nämnden har meddelat i fråga om bistånd överklagas till allmän förvaltningsdomstol, se även 40 § FL. Eftersom detta beslut har påverkat din situation och har gått dig emot så har du klagorätt, d.v.s. rätt att utforma en överklagan, enligt 41 § och 42 § FL.


Hur du överklagar ett beslut


Ett beslut överklagas genom att man lämnar ett skriftligt meddelande till socialtjänsten om att man vill överklaga, 43 § första stycket FL. I detta meddelande ska man ange vilket beslut det är man överklagar samt motivering till vad man tycker är fel. Det ska dessutom innehålla uppgifter om hur man vill att beslutet ska ändras, 43 § andra stycket FL. Till sist är det viktigt att komma ihåg att överklagan ska lämnas in inom tre veckor från det datum då det fattats ett beslut i ditt ärende, annars kan rätten att överklaga gå förlorad, 44 § FL.


Sammanfattning och rekommendation


Sammanfattningsvis är beslutet om avslag av försörjningsstöd ett sådant beslut som du har rätt att överklaga. Specifikt vad du ska skriva för att få beslutet ändrat kan jag inte svara på, utan det jag rekommenderar dig att göra är att i din överklagan ange klart och tydligt hur du vill att beslutet ska ändras, vilket är i enlighet med 43 § andra stycket FL. Se även till att lämna in överklagan i rätt tid, så din rätt att överklaga inte går förlorad.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen.


Mvh,

Sara JeftenicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”