Hur överklagar man beslut från försäkringskassan?

2021-02-17 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej!Vilken typ av jurist/advokat behöver man kontakta om man vill överklaga beslut ifrån Försäkringskassan angående sjukpenning? Var kan man hitta kontaktuppgifter till dessa jurister ?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Försäkringskassan är en statlig myndighet vilket innebär att förvaltningslagen (2017:900) är tillämplig, förkortat FL.

Du behöver inte (det är alltså frivilligt) en jurist eller advokat när du vill överklaga beslut från myndigheter, och det blir inga rättegångskostnader för dig att betala.

Eftersom beslutet verkar angå dig och går dig emot (är till din nackdel) så är du den som får överklaga beslutet, se 42 § FL. Överklagandet ska enligt 43 § FL vara skriftligt och lämnas in till den myndighet som meddelade beslutet, i ditt fall ska du lämna in beslutet till försäkringskassan - men det är överinstans (förvaltningsrätten) som ska pröva överklagandet. I överklagandet ska du ange vilket beslut som du vill överklaga och hur du vill att det ska ändras. Tänk på att du har 3 veckor på dig att överklaga beslutet enligt 44 § FL. Om mer än tre veckor gått sedan beslutet meddelades behöver du börja om hela processen för att få saken prövad på nytt. Det borde stå mer information om hur man överklagar på beslutet du fått från försäkringskassan.

Eftersom myndigheter har serviceskyldighet enligt 6 § FL så kan du kontakta försäkringskassan om du är osäker på hur du ska göra så kommer de hjälpa dig på vägen.

Om du ändå känner att du vill få hjälp av ett kvalificerat ombud kan du boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:
Telefon: 08-533 300 04
Öppettider: mån-fre kl. 10.00 - 16.00

Jag hoppas att detta besvarar din fråga, tveka inte på att höra av dig igen om du har fler funderingar eller om jag varit otydlig!

Vänliga hälsningar

Aram Shokor
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?