FrågaPROCESSRÄTTDomstol14/12/2020

Hur överklagar jag ett brottmål till hovrätten?

Hej!

jag är en 60-årig man med gott rykte och fläckfri anseende. Jag har aldrig varit våldsam i hela mitt liv, verken i relation, tjänst eller i samhället för övrigt. Min ex-fru kommer också från Iran. Vi har vuxna barn.

Januari 2018 hade vi en bråk om hennes upprepade missbruk av mitt kreditkort och vi hamnade i fysisk kontakt. Hon sade senare att jag slog hennes huvud i köksskåpen och hon fick rodnad och bulor på ansiktet och huvudet. Hon har redovisat några bilder på sig själv som finns i förundersökningsmaterialet. Dottern är hennes vittne. Kort därefter begärde hon skillsmässa genom Tingsrätten.

På en annan punkt blev jag åtalad för övergrepp i rättssak.

Rättegången ägde rum november 2020. Jag fälldes på båda brottmålen med 100 timmar samhällstjänst och skadestånd

Jag är skyldig. Jag behöver juridisk hjälp för att överklaga domen och att gå vidare till Hovrätten. Tiden är knapp och jag är förvirrad. Sedermera vet jag inte om överklagaren kommer att överklaga domen Vad kan det ha för följder för mig? Kan jag sitt i fängelse?

Jag anser att ens anseende är ovärderligt. Jag är beredd på att betala dubbelt så mycket som normalt arvode för att bli frikänd på båda punkter. Jag hade en passiv advokat, "bäst i Sverige". Han rörde inte ens ett lillfinger.

Jag har bevis som kan redovisas senare.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det utifrån vad du skrivit i din fråga har du, mot ditt nekande, dömts för misshandel och övergrepp i rättssak. Domen blev 100 timmars samhällstjänst. Samtidigt dömdes du att betala skadestånd. Du vill nu ha hjälp med att överklaga domen till hovrätten. Du undrar även vad det har för konsekvenser för dig om åklagaren överklagar domen och om du kan få fängelse.

Hur en överklagan går till

En dom som den som meddelats måste överklagas inom tre veckor från domens datum. I ett överklagande ska du skriva tingsrättens namn och målnummer, förklara varför du tycker att domen ska ändras och hur samt tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Du ska även försöka förklara vad du vill visa med varje bevis. I ditt överklagande är det även viktigt att du anger dig namn och personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Glöm inte att skriva under ditt överklagande. Överklagandet lämnas eller skickas till den tingsrätt som meddelat domen. Tingsrätten kommer sedan att kontrollera att överklagandet kommit in i rätt tid och skicka det vidare till hovrätten.

Kan du dömas till högre straff?

Jag förstår det som att syftet med din överklagan är att du ska få ett lägre straff och allra helst frikännas. Under vissa omständigheter kan inte domstolen döma till högre straff än vad du redan fått, i andra fall kan domstolen både höja och sänka.

Om bara du överklagar domen gäller principen refomation in plejus. Principen är processrättslig och beskriver att en domstol inte får döma den part som klagat till en allvarligare rättsföljd än den dom som överklagats. Syftet är att man som part inte ska förlora på att få saken prövad.

För dig innebär det att om bara du överklagar domen kan domstolen bara meddela samma dom eller mildare dom (alt. frikänna dig). Om även åklagaren överklagar kan domstolen däremot både höja och sänka och åtminstone i teorin skulle ett kortare fängelsestraff kunna aktualiseras.

Både du och åklagaren har tre veckor på er att överklaga. Skulle däremot åklagaren inte välja att överklaga men att du skickar in en överklagan i sista minuten, har åklagaren ytterligare en vecka på sig att överklaga. Detta kallas för att anslutningsöverklaga. Ett anslutningsöverklagande kan ska vecka fyra. Den stora skillnaden mellan ett "vanligt" överklagande och ett anslutningsöverklagande är att du kan påverka det. Har åklagaren bara anslutningsöverklagat kan du ta tillbaka ditt överklagande fram tills att dom meddelats i hovrätten. Tar du tillbaka din överklagan står tingsrättens dom fast och åklagarens överklagan prövas inte. Detta gäller dock bara om åklagaren anslutningsöverklagat. Har även åklagaren klagat inom tre veckor kan du inte påverka det.

I ditt fall finns det tid kvar att klaga

Du är fortfarande inom treveckorsfristen för att överklaga. Jag har förstått att du önskar hjälp med att överklaga domen. Som utgångspunkt arbetar inte vår byrå med straffrättsliga ärenden. Våra jurister företräder inte klienter inför domstolen i brottmål. En av våra jurister kan däremot vara behjälplig med att skriva din överklagan och ge dig råd. Däremot får du i sådana fall företräda dig själv. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Även om en av våra jurister gärna är behjälplig enligt ovan är min rekommendation dock att du anlitar en advokat med inriktning på brottmål. Om du inte är nöjd med den advokat som företrädde dig i tingsrätten går det givetvis att du vänder dig till en annan inför hovrätten.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”