Hur överklagar jag ett beslut om löneutmätning?

2019-01-11 i Domstol
FRÅGA
Jag behöver hjälp med att överklaga ett beslut om löneutmätning behöver hjälp med att formulera överklagandet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En överklagan måste uppfylla vissa saker för att denna ska anses giltig. En överklagan av beslut om utmätning ska du skriva till tingsrätten men skicka skrivelsen till Kronofogden, där de kommer att lämna denna till tingsrätten. Du måste komma ihåg att om du ska överklaga så ska detta ske inom 3 veckor från att du fick beslutet om utmätning. I Kronofogdens hemsida framgår det att du ska skriva:

1. Vilket beslut du överklagar
2. Varför du anser att det ska ändras och vilken ändring du vill ha
3. De bevis du vill föra fram och vad de ska styrka.
4. Ditt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Överklagandet ska vara undertecknat av dig eller ditt ombud.

Om du fortfarande vill ha hjälp med att överklaga så rekommenderar dig att boka tid med Lawlines duktiga jurister. Detta gör du HÄR.

Jag hoppas att du har fått hjälp med din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny. Lycka till!

Med vänlig hälsning,


Ajla Velic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (349)
2019-06-24 Rätt till offentlig försvarare i enklare trafikbrottsmål när polisen tagit fel bil
2019-06-23 Vad ska en stämningsansökan innehålla?
2019-06-16 Kan mentorskap mellan domare vara jävsgrundande?
2019-05-21 Tågordning vid huvudförhandling i tvistemål och ordförandens roll

Alla besvarade frågor (70287)