FrågaOFFENTLIG RÄTTCSN15/05/2019

Hur överklagar jag beräkningen av överskott i kapital för studiestöd?

Hej,

Jag har blivit återbetalningsskyldig till CSN p.g.a. kapitalvinst vid bostadsförsäljning 2017. Jag slutade skolan i juni 2017 och har därför inget studiestöd för andra kalenderhalvåret.

Total inkomst för året var cirka 600.000 där 52 000 kan hänföras till första kalenderhalvåret, d.v.s. väl under fribeloppet. CSN hävdar dock att hela kapitalvinsten (ca 280.000) skall belasta första kalenderhalvåret eftersom kontraktet för bostadsförsäljningen skrevs då - inga pengar betalades ut förrän i juli vid utträde ur bostaden.

Samtidigt står det skrivet i CSN egna föreskrifter, 10 kap §2 tredje stycket "Överskott i inkomstslagen näringsverksamhet och kapital bör hänföras till det

kalenderhalvår då de kan disponeras eller på annat sätt kommer den studerande till del. Om

den studerande begär det, bör överskott i inkomstslagen dock istället kunna fördelas till lika

stora delar per kalenderhalvår"

Jag ska överklaga beslutet med stöd av detta. Inkomsten gjordes inte tillgänglig förrän andra kalenderhalvåret och bör därför hänföras dit.

Vem tror ni får rätt i detta ärende? Jag vill gärna ha tips och idéer om hur jag kan utföra min överklagan och om det finns andra lagrum eller avgöranden jag kan trycka på.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Enligt 3 kap. 19 § studiestödslagen ska som den studerandes inkomst räknas vad som hänför sig till det halvåret av den studerandes överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital enligt beslut om slutlig skatt för kalenderåret.

Den bestämmelse du hänvisar till (10 kap. 2 § tredje stycket i CSN:s föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel) om inkomst av kapital är ett av myndighetens allmänna råd och inte en föreskrift. Enligt de allmänna råden bör överskott i inkomstslagen näringsverksamhet och kapital hänföras till det kalenderhalvår då de kan disponeras eller på annat sätt kommer den studerande till del. Om den studerande begär det, bör överskott i inkomstslagen dock istället kunna fördelas till lika stora delar per kalenderhalvår. Överskott i inkomstslagen näringsverksamhet och kapital för ett kalenderår bör fördelas med hälften på varje kalenderhalvår om det inte kan bestämmas under vilket kalenderhalvår de kan disponeras eller kommer den enskilde till del.

Till skillnad från lagar och föreskrifter är inte allmänna råd bindande. Om du tittar närmre på texten kan du även notera att den är skriven om hur det bör beräknas, inte hur det ska beräknas. Rent juridiskt är myndigheten inte skyldig att följa ett allmänt råd, däremot kan det argumenteras för att det bör följas då det är myndigheten själv som faktiskt utfärdat rådet.

Även i utredningen Studiemedel för effektiva studier (SOU 2018:73) beskrivs gällande rättsläge som " överskott i inkomstslagen näringsverksamhet och kapital hänförs antingen till det kalenderhalvår de kan disponeras eller på annat sätt kommer den studerande till del, eller – om den studerande begär det – med lika stora delar per kalenderhalvår. Om det inte kan bestämmas under vilket kalenderhalvår de kan disponeras eller kommer den studerande till del fördelas inkomsten enligt CSN:s praxis med hälften på varje kalenderhalvår".

Det är tyvärr omöjligt att besvara vem jag tror att kommer få rätt i ärendet, i slutändan är det upp till domstol att avgöra. Däremot torde det finnas skäl för att överklaga och anföra att kapitalvinsten för husförsäljningen inte har kunnat disponeras eller kommit dig till del på annat sätt förrän det andra kalenderhalvåret. Utifrån hur du tolkar det allmänna rådet, vilket jag instämmer i (och vilket även verkar anses som gällande rätt) så bör överskottet i inkomstslaget kapital i första hand hänföras till det kalenderhalvår det kunde disponeras eller på annat sätt kom dig till del. Jag kan däremot inte finna rättsfall där det är prövat; vilket i sig eventuellt kan tala för att CSN helt enkelt är benägna att ändra sina beslut utan att det prövas av domstol i fall som ditt.

Du bör dock ha i åtanke att då det är du som anför att pengarna inte kunde disponeras förrän andra halvåret är det du som har bevisbördan för uppgiften. Jag råder dig därför att så noggrant som möjligt bifoga bevis för att pengarna inte var disponibla förrän andra halvåret, t.ex. genom att du bifogar kontoutdrag och/eller köpehandling som styrker din uppgift.

Om något är oklart i svaret, alternativt att du vill anlita en jurist från Lawlines juristbyrå för hjälp med överklagan, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och CSN? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”