Hur ordnar man så att ett syskon ärver hela moderns husandel?

2015-12-12 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej! Min nyligen avlidna mor och jag äger ett hus tillsammans som jag bor i. Min mor hade en bostadsrätt. Mitt enda syskon vill nu att jag ska äga huset ensam och avstå sin 1/4 till mig. Hur göra? Bodelningen har ännu inte ägt rum.
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Jag uppfattar det som att du redan äger 50 % av huset och att din mor ägde 50 %.

Svaret på frågan beror lite på. För det första är det så att en bodelning skall ske om din mor var gift eller sambo med någon. Om hon var sambo med någon skulle det inte spela någon roll för huset, eftersom jag tolkar det som att du bodde ensam där. Det är nämligen bara en "gemensam bostad" som ingår i bodelningen om man är i ett samboförhållande (3 och 5 §§ Sambolagen). Om hon å andra sidan var gift då hon avled, skall huset ingå i bodelningen.

Bestämmelserna om bodelning mellan makar finns främst i 9-10 kap. Äktenskapsbalken, men i korthet kan sägas att all egendom som inte till följd av ett äktenskapsförord, gåvovillkor eller testamente är "enskild egendom" ingår i bodelningen. Det är inte möjligt att hela förutse hur bodelningen skulle sluta, men en bodelning går till så att man lägger ihop all den egendom som inte är enskild, drar av respektive makes skulder från respektive egendom och sedan lägger ihop resultatet (tanken är att varje make skall få behålla egendom som täcker skulderna). Därefter räknar man ut det på så sätt att varje make får samma andel av värdet. Den make som har mest egendom får sedan som huvudregel lämna den egendom han eller hon vill till den andra maken.

Exempel:
A och B är gifta. A äger tillsammans med sin son ett hus till värdet 6 000 000 kr, och de äger hälften var. A har annan egendom till värdet 500 000 kr och skulder till värdet 300 000 kr. B har egendom till värdet 3 000 000. Ingen egendom är "enskild egendom, varför all egendom ingår i bodelningen.
A anses vid bodelningen äga 3 000 000 + 500 000 - 300 000 = 3 200 000 kr, medan B äger 3 000 000 kr. Totalt blir detta 6 200 000 kr. A (egentligen A:s dödsbo, som A:s arvingar förvaltar) skall lämna över egendom till värdet 100 000 kr till B, och arvingarna kommer överens med B på så sätt att denne inte får någon del i huset utan får annan egendom istället.

Som synes skulle det kunna bli så att en bodelning resulterade i att en eventuell make fick andel i huset eller att detta skulle få säljas för att den andra maken skulle få ut sin andel. Allt hänger dock på egendomsförhållandena.

När det gäller arvet skall du och ditt syskon enligt reglerna i Ärvdabalken ärva 50 % var av moderns kvarlåtenskap (efter en eventuell bodelning) förutsatt att inget testamente finns. Det är dock 50 % av VÄRDET som var och en ärver, och inte nödvändigtvis 50 % av varje ägodel. Om modern har tillräckligt med övrig egendom skulle ni alltså kunna skifta arvet på det sättet att du fick ut hela hennes andel av huset. Ett annat alternativ, som väl främst blir aktuellt om det inte finns tillräckligt med egendom för att kompensera ditt syskon, kan vara att han trots allt ärver en andel av huset men att han sedan överlåter den som gåva (eller mot betalning) till dig. Detta är de två enklaste alternativen, men vilket av dem som är lämpligast beror på situationen. Om det är viktigt att båda ärver lika mycket och det finns tillräckligt med egendom, är det lämpligt att arvet skiftas så att du ärver huset. Om det inte spelar någon roll om en av er får mer egendom än den andra, kan ni helt enkelt göra så att du får syskonets andel av huset som gåva efter arvet.

Hoppas att svaret blir till hjälp! Hör gärna av dig på thommy.akesson@lawline.se om det är något som är oklart.

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (589)
2020-10-20 Är det möjligt att ångra underskrift i arvskifteshandling?
2020-10-20 Aspekter som kan inverka på bröstarvinges laglott
2020-10-13 Vem ska godkänna arvsskiftet?
2020-10-10 Hur fungerar det när arvtagaren är omyndig, och ärver man ett lån på en fastighet?

Alla besvarade frågor (85357)