Hur ogiltigförklarar man gamla domslut?

2019-08-22 i Domstol
FRÅGA
jag vill ogiltigförklara gamla domslut eftersom vården inte är medveten om vilka skador som orsakats, dom måste bli medvetna om felen först, det förekommer ord med dubbla betydelser som vården låtit bli att dokumentera fullt ut, förvirringen som vården orsakat drabbade mig. Bevis om felaktig diagnos ignoreras, går det att ogiltigförklara gamla beslut?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Efter att en dom har vunnit laga kraft (efter 3 veckor) kan den inte längre överklagas, utan den möjlighet som återstår är att ansöka om resning. För att en ansökan om resning ska beviljas krävs dock speciella omständigheter. Syftet med detta är behovet av att lagakraftvunna domar ska kunna ses som mer eller mindre definitiva.

Det vanligaste skälet till att bevilja resning är att nya omständigheter eller bevis har tillkommit efter det att domen vunnit laga kraft. Om det i ditt fall har uppkommit nya omständigheter som kan ändra utgången i målet (bevisning om felaktig diagnos etc.) kan du alltså ansöka om att beviljas resning.

En av få möjligheter som finns att angripa en lagakraftvunnen dom är att med stöd av nya omständigheter eller bevis ansöka om resning Ett beslut om resning innebär att den gamla domen upphävs och att det normalt blir en ny rättegång

Den som haft rätt att överklaga domen har rätt att ansöka om resning. När det gäller fällande domar i brottmål är det därför i första hand en möjlighet för den som har dömts.

Endast en liten andel av alla ansökningar om resning som kommer in till Högsta domstolen beviljas. Under 2017 registrerades 27 nya resningsärenden, 2016 registrerades 35 nya resningsärenden och 2015 var motsvarande siffra 34.

Om du vill ansöka om att beviljas resning kan göras på blanketten via domstolarnas hemsida, se här: http://www.hogstadomstolen.se/Om-handlaggningen/Resning/.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amanda Strömblad Larsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (497)
2021-06-07 Upprättande av stämningsansökan
2021-05-31 Vad är prövningstillstånd?
2021-05-29 Framgår det uttryckligen av svensk lag att den tilltalades personnummer ska anges i en dom?
2021-05-27 Överklagan

Alla besvarade frågor (93065)