Hur ofta ska placering enligt LVU omprövas?

2016-11-05 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
om det finns domstols beslut av lvu placering måste inte socialförvaltningen om pröva beslutet efter en viss tid? kan man bara låta lvu placeringen fort gå även om familjen gjort förändringar så attbarnen inte far illa
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawine med din fråga.

I Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) finns en paragraf om omprövning av beslut, 13 §. Där kan man läsa att socialnämnden ska överväga om vården fortfarande behövs minst en gång var sjätte månad om den unge har beretts vård enligt 2 § (hemförhållanden). Om den unge har beretts vård enligt 3 § (den unges beteende) ska socialnämnden pröva om vården ska upphöra inom sex månader från att beslutet började verkställas.

Om vården inte längre behövs, för att hemförhållandena har förbättrats eller den unge inte längre har ett riskfyllt beteende, ska socialnämnden besluta att vården ska upphöra, 21 §.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Mvh,

Rebecca Axelsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (569)
2020-10-25 Räknas sambos studiemedel in vid beräkning av försörjningsstöd
2020-10-25 Begära avgörande av myndighet
2020-10-18 Vad händer om skatteverket avslår ansökan om registrering av utländsk äktenskap?
2020-10-17 Är det bättre att vänta med begäran om att avgöra ärende?

Alla besvarade frågor (85524)