Hur nära grannens tomt får man plantera en häck?

FRÅGA
Vad anses vara rimligt avstånd för placering av en häck mot granne för att häcken ska kunna skötas från sin egen sida dvs att man inte ska gå på grannens tomt för att sköta sin häck
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring detta är begränsade och det finns få lagar på området. Huvudregeln regleras i 3:1 jordabalken som säger att var och en ska ta skälig hänsyn till sin omgivning vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom. Detta innebär att du måste ta hänsyn till dina grannar när du placerar ut en häck på din tomt.

Du har rätt att plantera en häck på din tomt men skulle grenar eller rötter från denna orsaka olägenheter för din granne kan grannen själv åtgärda detta enligt 3:2 jordabalken. Det krävs dock att du först har getts möjlighet att avhjälpa detta.

Det finns alltså ingen klar definition av vad som är rimligt utan det beror på omständigheterna från fall till fall. Således kan jag inte ge dig ett tydligare svar utan att få mer information. Det bästa är att du pratar med dina grannar och försöker komma överens om något som passar alla.

Hoppas att detta gav dig hjälp på vägen!

Med vänliga hälsningar,

Erik Olshov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (603)
2019-09-22 Lagförslaget om hemlig dataavläsning
2019-09-22 Har förslaget om hemlig dataavläsning trätt i kraft?
2019-09-22 Vilka blir konsekvenserna vid tobaksförsäljning till minderåriga?
2019-09-21 asylrätten

Alla besvarade frågor (73018)