FrågaPROCESSRÄTTDomstol22/09/2021

Hur namnges domar från Arbetsdomstolen?

Jag undrar över skillnaden mellan en dom från arbetsdomstolen som står som "ANM 2013/293" exempelvis, och en "AD nr ....". Handlar det om att inte alla domar är prejudicerande från AD eller hur fungerar det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetsdomstolens domar ges ett slutligt namn/målnummer när de meddelas och publiceras i Arbetsdomstolens rättsfallssamling. Domarna ges då ett namn enligt principen "AD årtal nr. xx". Det exemplet du ger med "ANM 2013/293" tror jag endast är ett diarienummer som målet haft tidigare under processens gång.

Var kan jag hitta AD:s domar?

Man kan se alla Arbetsdomstolens publicerade domar på deras hemsida som du hittar här. Från 2018 och framåt kan man se hur alla domar har fått ett namn i enlighet med principen "AD årtal nr. xx". Från 2017 och tidigare ser det dock lite annorlunda ut där domen först presenteras med datum, domens nummer och år som bildar principen "AD årtal nr. xx" och sedan ett målnummer som målet haft på domstolen. Som exempel kan nämnas domen "2017-12-20 - Dom nr 66/17, Mål nr B 34/17, 2017-12-20" där 66 står för domens nummer och 17 för året - det är alltså det som sedermera bildar AD-numret AD 2017 nr. 66.

Vilket nummer har "ANM 2013/293" då?

Som ovan nämnt tror jag att "ANM 2013/293" är ett diarenummer som ärendet haft under processens gång. På Arbetsdomstolens hemsida går den aktuella domen att hitta enligt namnet "Dom nr 19/14, Mål nr A 45/13, 2014-03-05" - dess AD-nummer är således AD 2014 nr. 19. Det handlar således inte om att vissa domar ses som prejudicerande medan andra inte gör det, utan alla domar får ett AD-nummer, men kan ha olika tidigare diarienummer på olika myndigheter så som exempelvis hos Diskrimineringsombudsmannen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo