FrågaPROCESSRÄTTDomstol25/02/2022

Hur nämndemän utses i förvaltningsdomstol.

Hur utses nämndemännen i förvaltningsdomstolen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Nämndemän till tingsrätt väljs av kommunfullmäktige. Nämndemän till hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt väljs av regionfullmäktige.

Val av nämndemän sker året efter de allmänna valen. Mandatperioden är fyra år. Nästa val ska ske 2023 för mandatperioden 1 januari 2024 – 31 december 2027.

Det händer att nämndemän lämnar sitt uppdrag i förtid och då behöver det göras fyllnadsval under pågående mandatperiod.

En grundförutsättning för att kunna bli nämndeman är att du uppfyller behörighets- och lämplighetskraven. Det finns vissa yrken som inte går att kombinera med att vara nämndeman. Du behöver inga juridiska förkunskaper.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg PalmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo