FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt27/11/2017

Hur mycket umgängesrätt har förälder till spädbarn?

Jag har spädbarn på 9 veckor och ammar inte, jag och pappan har gått skilda vägar och undrar då hur mycket umgängesrätt han har?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


För varje beslut som fattas kring vårdnad, boende och umgänge kopplat till barn, ska det som är bäst för barnet vara avgörande, 6 kap. 2 a § Föräldrabalken (FB).

Eftersom du säger att det är pappan till ditt barn så har barnet och pappan rätt till umgänge med varandra just eftersom det är barnets förälder, 6 kap. 15 § stycke 1 FB. En god och nära kontakt med båda föräldrarna anses som utgångspunkt vara det bästa för barnet (6 kap. 1 § FB), men beroende på omständigheterna i just ditt enskilda fall är det inte säkert att det är bäst för just ditt barn. Jag saknar dock omständigheter för att kunna avgöra det vidare, men generellt brukar umgänge med båda föräldrarna anses vara viktigt och betydande för barnet.

Det enklaste och bästa för barnet är om du och pappan kan komma överens genom ett skriftligt avtal om hur umgänget ska se ut. Detta förutsätter dock att ni har gemensam vårdnad, att ni kan komma överens om hur ni vill ha det samt att socialnämnden godkänner avtalet. I så fall kan ni då själva bestämma över hur ni vill att umgänget ska se ut, 6 kap. 15 a § stycke 3. Om ni inte har gemensam vårdnad eller om ni inte kan komma överens kan pappan väcka talan om att få umgås med barnet. I detta fall beslutar rätten om hur umgänget kommer se ut, 6 kap. 15 a § stycke 1 FB.

Som riktlinjer för umgänget utifrån åldern på ert barn bör man dock ta hänsyn till barnets behov av trygghet och stabilitet som är extra stort då barnet är ungt. Innan barnet har fyllt tre år brukar man avråda växelvis boende eller allt för mycket förändring kring umgänge och förflyttningar för barnet, för att barnet ska få den stabilitet och trygghet som det behöver. Man brukar även säga att vardagsumgänge är viktigt för barnet och föräldern. Alltså bör umgänget utformas så att pappan har möjlighet att exempelvis få vara en del av vissa vardagsrutiner. Det är dock svårt att säga exakt hur umgänget ska komma att se ut i just ditt fall då det görs en specifik bedömning för varje enskilt fall utifrån vad som är bäst för just ditt barn.

Det som kan vara viktigt för er att tänka på, oavsett hur utfallet blir, är att ni båda har ett gemensamt ansvar som föräldrar för att barnets behov av umgänge tillgodoses, där föräldern som bor stadigvarande med barnet även har en skyldighet att upplysa den andra föräldern om uppgifter som kan främja umgänget, 6 kap. 15 § FB. Om en förälder motverkar umgänge kan vårdnaden komma att ändras för barnet.

Hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Vänliga hälsningar

Josefine BjörlingRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000