Hur mycket skulle dagsböter för ringa stöld hamna på?

FRÅGA
Vill börja med att säga att jag gärna är anonym.Jag blev tagen när jag snodde en vara för ett värde av 26kr. Jag är 17 år och går i gymnasiet, har studie bidrag och lön från ett deltids jobb som inkomst. Det är första gången jag begår något olagligt och jag erkände direkt. Jag hotade ingen eller liknande. Jag har läst på lite om vad straffet förväntas bli och har kommit fram till att det troligen blir dagsböter. Min fråga är hur mycket skulle den boten ligga på om du måste gissa? Tack så mycket!
SVAR

Hej och tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du efterfrågar information gällande den böter som kan vara påföljd för ringa stöld samt vilket belopp som bötern skulle hamna på i ditt fall. Frågan är inte helt enkel att besvara nedan kommer en förklaring på varför.

När det rör sig om en ringa stöld, för under 1000 kr, är påföljden böter eller fängelse i högst sex månader. Detta finner vi i 8 kap 2§ Brottsbalken. Det vanligaste straffet är böter då fängelsestraff enbart döms ut i särskilda fall. Domstolen ger oftast personer under 21 år en så kallad straffrabatt. Domstolen kan då döma personen till ett straff som är lägre än brottets minimistraff, detta i enlighet med 29 kap. 7 § Brottsbalken.

Med hänsyn till din ålder, brottets allvarlighetsgrad och att du inte tidigare har begått något brott kan åklagaren besluta om att ge en straffvarning enligt 17 § Lag om särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare. Detta skulle innebära att straff inte döms ut den här gången men att man skulle kunna straffas i det fall brott begås igen.

Har du erkänt brottet och åklagaren inte tycker att en varning är ett tillräckligt straff kan hen besluta om att vidta ett strafföreläggande tillsammans med böter istället för att ta fallet vidare till domstolen. Det är svårt att säga hur höga sådana böter skulle kunna vara då man vid en bedömning tar hänsyn till personens ekonomiska tillstånd och även personens ålder. Jag kan därför inte besvara frågan på hur mycket bötern skulle hamna på.

Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Hälsningar,

Josefine Lovborg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (703)
2021-05-12 Stöld om jag passerat larmet i butiken utan att betala?
2021-05-10 Stöld eller ringa stöld? Användning av hjälpmedel vid stöld i butik
2021-05-09 Ringa stöld när jag glömde varan i min ficka?
2021-05-04 Hur mycket skulle dagsböter för ringa stöld hamna på?

Alla besvarade frågor (92212)