Hur mycket ska vi köpa en fastighet av min far för möjlighet att göra avdrag?

2020-05-25 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej!Jag och min sambo ska köpa min fars gård. Där är lån på ca 750 000kr och det överstiger 85% av taxeringsvärdet som är 807 000kr så det går ej som gåva. Vi har tänkt köpa det för 810 000kr för att det inte ska räknas som underpris, detta för att min far skall kunna göra avdrag i deklaration för att slippa vinstskatt. Rätta oss om vi har fel i detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga ska du och din sambo köpa din fars gård. Din undran är om ni kan köpa fastigheten för strax över taxeringsvärdet för att din far ska kunna göra avdrag i deklarationen för att slippa vinstskatt.

Vinst vid försäljning av fastighet ska beskattas i inkomstslaget kapital (42 kap. 1 § inkomstskattelagen, IL). Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). I din fars fall är ersättningen för den avyttrade fastigheten 810.000 kronor, då det är vad ni köper den för. Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgiften (vad din far ursprungligen köpte fastigheten för) ökad med förbättringsutgifter (44 kap. 14 § IL). Med förbättringsutgifter kan avses t.ex. tillbyggnader som skett och omfattande renoveringar (jfr 45 kap. 11-15 § IL). Din far kan göra avdrag för hela utgiften om han byggt nytt, byggt till eller byggt om och ändrat planlösningen i bostaden. Avdrag kan också göras för inköp av utrustning som inte funnits i bostaden tidigare (t.ex. installation av tvättmaskin om det inte tidigare fanns sådan). Även reparationer och underhåll kan göras avdrag för (t.ex. att måla om väggarna eller byta ut köksluckor). Utgifter för reparationer och underhåll får bara dras av om din far haft dem under säljåret eller de fem föregående åren. Avdrag får ske för de beskattningsår då utgifterna sammanlagt uppgått till minst 5.000 kronor.

Skatten på kapitalvinster är som huvudregel 30% (65 kap. 7 § IL). När det gäller kapitalvinst för försäljning av privatbostad görs en kvotering och endast 22/30 tas upp till beskattning vilket i praktiken innebär en skatt om 22% (45 kap. 33 § IL).

I ert fall förstår jag det som att taxeringsvärdet är 807.000 kronor och att ni planerar att köpa fastigheten för 810.000 kronor. Då summan överstiger taxeringsvärdet kommer det inte att räknas som en gåva, utan din far blir tvungen att betala reavinstskatt om det görs en vinst. Om man har gjort t.ex. renoveringar kan han då det räknas som en försäljning göra avdrag (till skillnad från om överlåtelsen varit genom gåva).

Avgörande i kapitalvinstberäkningen är som synes efter redogörelsen ovan, beroende av omkostnadsbeloppet och eventuella renoveringar. För att få fram omkostnadsbeloppet måste din far ta fram hur mycket han köpte fastigheten för samt även eventuella renoveringar. Själva lånet som belastar fastigheten beaktas inte i kapitalvinstberäkningen. Om din far exempelvis köpte fastigheten för 300.000 kronor och nu säljer den för 810.000 kronor har han gjort en vinst om 510.000 kronor (om det inte finns avdrag för renoveringar m.m.), som ska beskattas med 22% (112.200 kronor).

Om något är oklart eller du behöver vidare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (346)
2021-01-15 Beskattning av aktier som gåva
2021-01-15 Beskattning av kapitalvinst och arvsskatt
2021-01-05 Kan vi göra avdrag för förbättringsutgifter från 1961 på fastighet vi fått i gåva?
2020-12-29 Beskattning av Bitcoin och andra kryptovalutor

Alla besvarade frågor (88247)