Hur mycket ska min sambos barn ärva när jag går bort om jag ärvt egendom med fri förfoganderätt?

2020-02-04 i Testamente
FRÅGA
Jag och min sambo äger halften vari en bostadsrätt . Nu har min sambo avlidit. Han har ett barn sedan tidigare. Det finns ett testamente som ger mig bostaden med fri förfoganderätt och laglott till särkullbarnet. Övriga tillgångar går till särkullbarnet. När jag dör ska han få ut hela arvslotten från bostaden, vad jag förstår. Nu har vi sålt bostaden och efter avdrag och skatter återstår ca 5000000. Det betyder väl att jag får 75% och han 25% nu? Men hur räknas efterarvet ut? Han är orolig att jag ska göra av med alla pengar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Jag vill inledningsvis klargöra att mitt svar till dig skrivs med viss reservation; för ett helt säkert svar om hur mycket vardera ska ärva rekommenderas att du låter en jurist gå igenom såväl testamente som bouppteckning och hur de ekonomiska förhållandena ser ut. Kontaktuppgifter till mig finns sist i svaret för det fall att du önskar att en av våra jurister går igenom allt och hjälper dig vidare.

Enligt den legala arvsordningen ärver en bröstarvinge kvarlåtenskapen efter sin förälder (2 kap. 1 § Ärvdabalken, ÄB). Sambor har däremot ingen legal arvsrätt. Den legala arvsordningen kan dock frångås och en sambo kan få rätt till arv genom testamente; så har skett i ert fall. Även om det finns ett testamente har ett barn dock rätt till sin laglott om testamentet inkräktar på den. Laglotten är hälften av det bröstarvingen skulle ärvt enligt den legala arvsordningen (7 kap. 1 § ÄB). För utfående av laglotten krävs att bröstarvinge påkallar jämkning av testamentet inom sex månader; så krävs inte i det här fallet då det framgår av testamentet att arv i storlek av laglotten ska utgå. Rent juridiskt innebär det att en förälder inte kan göra sitt barn helt arvlöst (vilket inte sker i det här fallet då barnet får åtminstone sin laglott).

När man ärver något med fri förfoganderätt innebär det en inskränkning i att testamentera bort egendomen till någon annan. Däremot har man rätt att använda den ärvda egendomen, sälja den och även skänka bort den. Som du beskriver testamentet finns det ett sekundoförordnande, dvs. du ärver egendomen med fri förfoganderätt och när du avlider ska den del som är hänförlig till din avlidne sambo tillfalla hans barn. Den fria förfoganderätten innebär således en risk för sekundoförordnade arvinge. Du har helt enkelt en rätt att göra av med egendomen, förutom att testamentera bort den. Normalt sett sker beräkningen av arv gemen att man beräknar den kvotdel som efterarvet ska baseras på, vilket är beloppet som testamenterats bort delat på den efterlevande sambons hela innehav. För att exemplifiera det (observera att siffrorna är fingerade då jag inte har full insyn i din ekonomi och de är även ordnade för att uträkningen ska bli enkel att exemplifiera):

Om vi antar att du hade ett innehav om 5 miljoner kronor när din sambo avled och att du fick ytterligare 2,5 miljoner kronor med fri förfoganderätt är det totala innehavet 7,5 miljoner kronor. Efterarvets kvotdel blir då 2,5Mkr/7,5Mkr = 1/3. Det innebär att din sambos barn i sådana fall har rätt till ett arv om 1/3 av ditt innehav när du avlider.

Att din sambos barn har rätt till en kvotdel innebär i sig att vad hans barn ärver vid din bortgång kan såväl öka som minska. Tyvärr går det inte utifrån de uppgifter du delgett oss i din fråga besvara exakt hur mycket du och barnet i nuläget ska ärva. Min rekommendation är att du låter en jurist gå igenom testamentet och bouppteckningen för att avgöra hur det ska tolkas och även räkna ut hur mycket som tillfaller er vardera. Hjälp av en jurist kan ofta vara en god idé för att undvika framtida konflikter.

Våra jurister på Lawline juristbyrå har god erfarenhet av arv och testamenten. Om du är intresserad av att en av våra jurister hjälper er vidare är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2835)
2021-05-05 Går det att göra sin efterlevande make arvslös?
2021-05-03 Kan ett gåvobrev ersättas med ett testamente?
2021-04-30 Kan äktenskapsförord ändra testamente?
2021-04-30 Orubbat bo som sambo

Alla besvarade frågor (92012)