Hur mycket ska jag betala i underhållsstöd?

2018-09-25 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Hur och var ska jag betala underhållsstöd till försäkringskassa om jag studerar men jobbar inte. O hur mycket jag ska betala?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur mycket underhållsstöd du ska betala till Försäkringskassan som studerande.

Underhållsskyldigheten återfinns i 7 kap. Föräldrabalken (FB). I den första paragrafen stadgas att föräldrarna ska svara för underhåll efter vad som är skälig med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Denna underhållsskyldighet kvarstår till barnets fyllt arton år, eller om denne går i skola vid denna tidpunkt, fram till skolgången avslutats (som längst till barnet fyllt 21).

Enligt 7 kap. 2 § FB så fastställs underhållsbidraget genom dom eller avtal. Ett alternativ till detta om föräldrarna inte har tillräckligt med pengar för att betala underhållsbidraget eller inte kommer överens med varandra är att barnet istället för underhållsstöd från Försäkringskassan.

Hur mycket du ska betala beror på din inkomst och hur många barn du ska betala för. För att få veta hur mycket du ska betala som studerande måste du själv kontakta Försäkringskassan. Det kan du göra via deras hemsida här!

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Maja Qvarnström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1157)
2019-04-24 Underhållsbidrag till sambos barn
2019-04-20 Kan vårdnadshavare flytta barn utan faderns samtycke?
2019-04-15 Får en vårdnadshavare neka sitt barn att besöka den adress där denne är folkbokförd?
2019-04-13 Kan en vårdnadshavare flytta med barnet till annan ort?

Alla besvarade frågor (68195)