Hur mycket ska en part betala för att köpa ut den andra parten ur fastigheten vid en skilsmässa?

2020-08-24 i Bodelning
FRÅGA
Vilka parametrar räknar man vid uträkning enbart för bostad vid skilsmässa och utköp av ena make/maka?Man ska väl få fram ett skiftesvärde. Grund för beräkning i detta fall är värde 6 500 000, inköpspris 4 300 000.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bodelning vid en skilsmässa

Inledningsvis behöver giftorätten beaktas i bevarandet av frågan. Reglerna för skilsmässa finner vi i Äktenskapsbalken (1987:230), hädanefter kallad ÄktB. Vid en äktenskapsskillnad ska giftorättsgodset fördelas lika mellan makarna genom en bodelning. (9 kap. 1 § ÄktB.) Utgångspunkten för vad som ingår i bodelningen är egendomsförhållandena så som det såg ut dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Huvudregeln är här att värdet på egendomen är marknadsvärdet. (9 kap. 2 § ÄktB.) Därefter ska makarnas andelar i boet beräknas. Detta sker genom att värdet på giftorättsgodset läggs samman varav skulder därefter dras av. Det som återstår fördelas sedan lika mellan makarna. (11 kap. 1 § och 11 kap. 2 § samt 11 kap. 3 § ÄktB.) För att återkoppla till givna värden i din fråga är det alltså hälften av värdet på huset efter avdrag av skulder som blir vägledande till hur mycket den ena ska betala för att köpa ut den andre maken eller makan.

Beräkning av den latenta skatteskulden

Vid beräkning för bodelning av fastighet ska även hänsyn tas till den latenta skatteskuld som blir aktuell vid en försäljning. (11 kap. 2 § ÄktB.) För att beräkna den aktuella skatteskulden behöver hänsyn tas till bestämmelserna i Inkomstskattelagen (1999:1229), hädanefter kallad IL. Kapitalskatten på en fastighet är 22 % på kapitalvinsten. (45 kap. 33 § IL) Kapitalvinsten beräknas genom att priset vid försäljningen av fastigheten subtraherat med omkostnadsbeloppet. (44 kap. 13 § IL) Omkostnadsbeloppet består av anskaffningsvärdet samt förbättringsutgifter. (44 kap. 14 § IL)

Hur beräkningen sker enligt informationen i frågan

Nedan följer nu ett exempel på hur beräkningen av utköpspriset sker enligt förutsättningarna i frågan.

Värde på fastighet: 6 500 000

Anskaffningsvärde: 4 300 000

Kapitalvinst: 6 500 000 – 4 300 000 = 2 200 000

Latent skatteskuld: 2 200 000 x 0,22 = 484 000

Utköpspris: (6 500 000 – 484 000) / 2 = 3 008 000

I din fråga framgår saknas vissa uppgifter för att ge ett mer tydligt svar. Jag rekommenderar att ni tar kontakt med en jurist för att säkerställa att bodelningen blir korrekt. Vi på Lawline hjälper gärna till och ni kan boka en tid med oss här.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2773)
2021-04-11 Ska aktier ingå i bodelningen?
2021-04-07 Kan en bostadsrätt ges bort genom gåva med ett villkor om att bostadsrätten ska utgöra enskild egendom?
2021-04-04 Investera enskild egendom i samboegendom
2021-03-31 Vems är bostaden om min make köper den för pengar han fått i arv?

Alla besvarade frågor (91063)