FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt20/05/2021

Hur mycket ska en förälder betala i underhåll?

Hur mycket ska pappa betala i underhåll?

2017 beslutades att underhåll skulle betalas utan FK:s medverkan. Kan ju fungera om föräldrarna har en fungerade kontakt men inte i detta fall, ingen kontakt alls mellan föräldrarna. Mamma skrev bara ett brev till pappa 2017 och begärde 2000 kr per månad i underhåll vilket accepterades. Nu har 4 år passerat och dottern blivit äldre och därav högre kostnader t.ex har hon börjat med ridlektioner. Dottern har komjölksallergi sedan 6-årsåldern vilket ger ökade matkostnader. /Hälsningar från mormor som är behjälplig med detta.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 7 kap. 1§ Föräldrabalken ska föräldrar svara för deras barns underhåll. De har en s.k. underhållsskyldighet som sträcker sig efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Barnets behov är hur mycket barnet kostar varje månad t.ex. i form av busskort, mat, fritidsaktiviteter mm. Denna underhållsskyldighet upphör vanligtvis när man blir myndig, men går man i skolan upphör den vid högst 21 år ålder.

Jag förutsätter av din bakgrundsinformation att dottern bor hos sin mamma, varför mamman inte behöver betala något underhåll. Detta baseras på att hon redan uppfyller sin del av underhållet genom de kostnader det medför att ha dottern boende hos sig. Detta talar därför för att pappan behöver betala underhållsbidrag.

Det finns ingen bestämmelse som stadgar hur mycket den ena föräldern ska betala i underhåll, utan detta är något föräldrarna tillsammans får komma överens om. Detta kan göras genom eget upprättat avtal eller genom dom.

Hur gammal barnet är en sådan faktor som kan få betydelse vid bestämmandet av summan på underhållet. Då jag inte vet hur gammal dottern är blir detta svårt att besvara. Även om dottern har ökade utgifter måste som sagt underhållsskyldigheten sträcka sig till vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Hur mycket pappan tjänar blir därför av betydelse.

Du har inte angivit ifall mamman begärt ökat underhåll än eller inte, men skulle det vara så att hon inte gjort det, råder jag henne att testa att begära det av pappan och motivera varför. Att han accepterat tidigare underhåll skulle kunna tyda på att han accepterar även det ökade underhållet. Det är inte alls ovanligt att underhållsbidraget ökar i takt med barnets stigande ålder.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El MallahRådgivare
Hittade du inte det du sökte?