Hur mycket ska efterarvingar ärva vid förkovran?

2017-08-01 i Efterarv
FRÅGA
Hej,Min pappa blev änkling 1968 och blev då dödsboägare till 30 000 kr. Det fanns också 5 efterarvingar i form av makans syskon.Pappa gifte om sig 1970 med min mamma som dog 1999. De hade äktenskapsförord samt ett testamente där det stod att de ärvde varandra och att jag sedan ärvde allt den dag båda dog.Efter att pappa blev änkling första gången jobbade han sig uppåt i karriären och seglade under 20 år som kapten med relativt god lön och i dagsläget finns cirka 1 200 000 i hans dödsbo.Jag undrar hur mycket hans första frus efterarvingar ska ärva. Efter visst googlande uppfattar jag det som att större delen av dagens belopp borde tillfalla mig eftersom han tjänat in det genom förvärvsarbete efter första fruns bortgång. Men hur mycket?Kan man tänka 1 200 000 - 250 000/2 ( dvs hälften av 30 000 uppräknat till dagens pengavärde m.h.a. konsumentindex).
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du säger så finns det en regel angående förkovran, vilken innebär att det överskott som uppstått sedan första makens dödsfall ska enbart tillfalla den efterlevande makens arvingar, om det är egendom som är hänförlig till antingen gåva, arv eller arbete. I detta fallet är det ju just arbete då det var pengar som din pappa arbetat ihop. 3 kap 4 § Ärvdabalken.

De syskon som har rätt till efterarv har rätt till samma kvotdelar som de skulle haft från den först avlidna makens arv. Det vill säga samma andel som från ursprungliga situationen. Du skriver att han blev dödsboägare till 30.000, om han ärvde 30.000 från sin förra maka och själv hade exempelvis 70.000, det vill säga att hans tillgångar då totalt uppgick till 100.000 så är efterarvingarnas kvotdel 0.3. Som det då stod i tidigare nämnda paragraf ska de alltså ha rätt till 0.3 av hans kvarlåtenskap, men man får då undanta förkovran som skett efter hans tidigare makas död om den kommer från bland annat förvärvsarbete. Det är svårt att veta utan fler detaljer precis vad som tillhör vad, och om hans resterande kvarlåtenskap härstammar från hans arbete eller något annat. Men om exempelvis 1 000 000 är förkovran genom förvärvsarbete, så är det 0.3 av 200 000 som ska tillfalla efterarvingarna, det vill säga 60 000kr.

Om du känner att du behöver hjälp med mer detaljerade och precisa uträkningar för vad som gäller i just ert fall rekommenderar jag dig att kontakta några av våra jurister på Lawline. Du hittar kontaktformulär på lawline.se/boka.

Hoppas det är lite klarare nu!

Med vänlig hälsning

Carolina Lundh
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (789)
2021-07-12 Efterlevande makes arvsrätt och efterarv
2021-07-07 Har en syster rätt till arv och har en syster rätt till laglott?
2021-06-30 Utesluts rätten till efterarv om den avlidnes kvarlåtenskap ärvs med full äganderätt?
2021-06-30 Hur stort blir mitt efterarv från min mor?

Alla besvarade frågor (94159)