Hur mycket ska den ena maken betala vid bodelning?

2020-01-10 i Bodelning
FRÅGA
Hejjag och min exman har delat upp allt lösöre.Vi värderade först alla saker till bruksvärdeMin del blev värderad till 15.000:-Hans del blev värderad till 35.000:-Skillnaden är 20.000 krHur mycket pengar ska jag då få av honom?med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer att redogöra för regler om bodelning enligt äktenskapsbalken. I min redogörelse kommer jag att utgå från att ni inte har ett äktenskapsförord. För det första kommer jag att redogöra för vilken egendom som ska ingå i bodelningen. För det andra kommer jag att redogöra för hur beräkningen av giftorättsgods går till. För det tredje kommer jag att skriva en sammanfattning av min redogörelse.

Regler avseende egendom i bodelning regleras i Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB).

Vid en bodelning ska all egendom som är giftorättsgods räknas in. (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är den egendom som inte är enskild egendom. (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är egendom som på grund av arv, gåva m.m. har ett förbehåll om att egendomen ska vara enskild egendom. (7 kap. 2 § ÄktB). Vid en bodelning ska skulderna räknas av och därefter ska giftorättsgodset delas upp lika mellan makarna (9 kap. 1 § 1 meningen ÄktB, 11 kap. 3 § ÄktB).

I en bodelning ska ni alltså räkna upp vilken egendom som är din och vilken egendom som är din exmakes. Därefter ska ni räkna ihop er egendom. Om vi går efter de belopp du angivit, har du giftorättsgods för 15 000 kr, och din exmake har giftorättsgods för 35 000 kr, detta ska alltså räknas ihop.

Det blir 15 000 + 35 000 = 50 000 kr. Därefter ska den summan delas på två. Det vill säga 50 000 / 2 = 25 000 kr. Enligt ÄktB ska ni alltså erhålla 25 000 kr var. Eftersom din del egentligen är värderad till 15 000 kr saknades det 10 000 kr. Din exmake har en valfrihet att antingen ge dig egendom eller pengar motsvarande beloppet om 10 000 kr. (11 kap. 9 § ÄktB).

Sammanfattning:
Egendom som ska ingå i en bodelning är giftorättsgods. Egendom som inte ska ingå i en bodelning är enskild egendom. Vid en bodelning går ÄktB efter en likadelningsprincip. Vilket innebär att man lägger ihop ena makens giftorättsgods och den andra makens giftorättsgods och delar på två så att båda får lika mycket. Den som erhållit den större delen ska enligt ÄktBs regler antingen betala motsvarande belopp i pengar eller i egendom.

Hoppas du fick svar på din fråga,

Vänligen,

Carolina Tuula
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2634)
2020-09-29 Fråga om arv och särkullbarn
2020-09-28 Har jag rätt att få min egendom vid en bodelning?
2020-09-26 Hur gör vi en bodelning när vi ska skiljas?
2020-09-25 Vad krävs för att en gåva inte ska ingå i bodelningen?

Alla besvarade frågor (84626)