Hur mycket måste en dödsbodelägare betala för att lösa ut andra dödsbodelägare vid arv av fastighet?

FRÅGA
Två syskon ärver ett hus värderat till 6000000kr. Ena syskonen vill köpa ut den andra.Vad ska syskonet betala den andra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan ska jag kort och koncist försöka förklara din fråga och avslutar med en enklare skiss över hur beräkningen sker.

Rättsliga utgångspunkter
Det finns inga lagar som reglerar vilket värde som man ska utgå ifrån när dödsbodelägare ska lösas ut ur en fastighet. Sedvana är att dödsbodelägare brukar komma överens om marknadsvärdet på fastigheten och därefter dela detta lika.

Marknadsvärdet brukar bäst tas fram genom att anlita en värderingsman eller mäklare och be om en värdering av huset. I din fråga är det två syskon som ärver ett hus värderat till 6 mkr, vardera syskon äger således hälften (50%) av fastigheten, under förutsättning att något testamente eller liknande inte finns som innebär att huset går till viss person.

Om du vill lösa ut dina syskon behöver du alltså lösa ut syskonets arvsandel. Innan man kan räkna ut hur mycket du ska lösa ut måste emellertid samtliga skulder och lån räknas av på marknadsvärdet. Om det finns lån ska dessa därför räknas av från marknadsvärdet. Från marknadsvärdet ska även mäklararvode (ett ungefärlig mäklararvode) avräknas.

Ingen arvskatt kommer att betalas av någon av er, däremot blir den latenta skatteskulden aktuell vid försäljning av huset, vilket är anledningen till att skatten redan avräknas när du löser ut dina syskon - annars riskerar det ena syskonet som behåller huset att få betala mer än det ska i ett senare skede på grund av skatten. På skatteverkets hemsida finns närmare information om hur skatten beräknas, du kan trycka här.

Beräkning:
Fastighetens marknadsvärde minus lån, latent skatt, mäklararvode = nettovärdet
Nettovärdet / 2 = respektive syskons del att lösa ut

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Dani Elipas Gobraeel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (970)
2021-10-12 Fördelning av arv när giftorättsgodset är testamenterat till efterlevande hustru
2021-10-05 Kan vi ärver vår styvmamma om hon inte har några legala arvingar?
2021-09-30 Kan ni hjälpa mig med ett testamente?
2021-09-29 Är adopterade arvsberättigade?

Alla besvarade frågor (96481)