Hur mycket kostar det att begära underhållsbidrag i domstol?

2017-11-27 i Underhåll
FRÅGA
Jag undrar vad det kostar mej att begära underhållsbidrag från pappan i domstol?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När man ansöker om stämning hos en tingsrätt behöver man först och främst betala en ansökningsavgift. För ett mål som rör ett krav om ett belopp som understiger ett halvt prisbasbelopp, alltså 22 400 kr (prisbasbeloppet är 44 800 kr för år 2017), är ansökningsavgiften 900 kr. För mål som rör ett krav som överstiger 22 400 kr är ansökningsavgiften 2 800 kr.

Om målet sedan leder till rättegång uppkommer rättegångskostnader, som bestå av t.ex. kostnad för juridiska ombud och bevisning. Som huvudregel gäller att den förlorande parten betalar motpartens rättegångskostnader, enligt 18 kap. 1 § rättegångsbalken (RB). Om parterna däremot kommer överens genom en förlikning ska vardera parten stå sina egna rättegångskostnader, enligt 18 kap. 5 § 2 st. RB. Vid s.k. småmål enligt 1 kap. 3d § RB, sådana mål som inte överstiger ett halvt prisbasbelopp, gäller dock att motparten inte behöver ersätta samtliga rättegångskostnader, enligt 18 kap. 8a § RB. Den största skillnaden torde vara att man i småmål endast behöver ersätta en timmes rättslig rådgivning. Hur stora rättegångskostnaderna kan bli beror helt och hållet på omständigheterna i det enskilda fallet.

Ett tips är att försöka att lösa tvisten utan inblandning av domstol, då det generellt sett är mer ekonomiskt att komma överens på egen hand.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!
Vänligen,

Emma Fagerberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1100)
2021-11-30 Hur länge är vårdnadshavare underhållsskyldiga gentemot sina barn?
2021-11-26 Underhåll vid stor ekonomisk skillnad mellan föräldrarna
2021-11-19 När har man rätt till underhåll från den andra föräldern?
2021-11-12 Kan min make betala underhåll efter skilsmässa om jag är sjukskriven?

Alla besvarade frågor (97477)