Hur mycket kan testamenteras bort om det finns bröstarvingar?

Hej!

Min mamma har 4 barn. Hon vill nu skriva testamente så att jag ärver henne. Som vi förstår kan de andra 3 inte bli arvslösa. Hur mycket har de rätt till som ej kan testamenteras bort?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du säger så kan bröstarvingar (alltså barn och om barn är avlidet barnbarn etc) inte bli arvlösa. I 7 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) (se https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1) stadgas att hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvinge, utgör hans laglott. Detta innebär att bröstarvingarna har ett så kallat laglottsskydd. Enligt 7 kap 3 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1) kan bröstarvinge vars laglott blivit kränkt påkalla jämkning av testamentet. Bröstarvingen får då ut sin laglott och resterande del utav arvet utgår såsom det är förordnat i testamentet. Den legala arvsordningen stadgas i 2 kap. ÄB och enligt 2 kap. 1 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1) tar arvlåtarens barn lika lott, och om barn är avlidet ärver dennes barn, alltså arvlåtarens barnbarn, den del som arvlåtarens barn skulle ha ärvt.

I detta fallet finns 4 stycken barn, vilket innebär att de enligt den legala arvsordningen har rätt till 1/4 var av kvarlåtenskapen efter sin mor. Deras laglott blir då 1/8 var, denna del kan inte testamenteras bort, utan bröstarvinge kan jämka testamentet enligt 7 kap. 3 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1) om deras laglott skulle ha kränkts genom testamentet. Men om bröstarvingen inte inom sex månader från det hen tog del av det påkallar jämkning genom att ge sitt anspråk tillkänna för testamentstagaren (alltså den som ska ärva enligt testamentet), förlorar bröstarvingen sin rätt att påkalla jämkning. Om bröstarvingen inte jämkar testamentet utgår arvet såsom det är förordnat i testamentet.

Avslutningsvis kan alltså sägas att bröstarvingar inte kan göras helt arvlösa, då det finns ett laglottskydd som gör att de har rätt till hälften av den del som de skulle ärvt om det inte fanns något testamente som sa annat. För att få ut sin laglott måste bröstarvinge dock jämka testamentet om det kränker dess laglott.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Carolina BrännmarkRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”