Hur mycket kan man testamentera bort till en särbo?

2020-12-03 i Testamente
FRÅGA
HejVi är särbos. Det finns ett vuxet gemensamt barn och ett särkullbarn ( min särbos). Kan han testamentets ngt till mig när han går bort och i så fall hur stor del!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår i mitt svar ifrån att du och din särbo inte är gifta. Om ni skulle vara gifta blir det nämligen andra regler som aktualiseras.

Vad kan man testamentera bort?

Som utgångspunkt har en vuxen person rätt att själv förfoga över sin kvarlåtenskap (9 kap. 1 § Ärvdabalken). Detta innebär att din särbo i sitt testamente kan testamentera bort i princip vad han vill och hur mycket han vill till dig. När man skriver ett testamente så är det viktigt att man uppfyller en del, i lagen angivna, formkrav. Om dessa formkrav inte uppfylls så är testamentet inte gilltigt och kommer därför inte att kunna användas när arvlåtaren dör. Sådana formkrav är till exempel att det måste finnas två vittnen närvarande när testamentet signeras (10 kap. 1 § Ärvdabalken).

Undantag för barn och särkullbarn

Som du har angett så har du och din särbo ett gemensamt vuxet barn och din särbo har även ett särkullbarn. Utgångspunkten, när det inte finns ett testamente som anger något annat, är att barnen till en person som avlider ärver och att barnen delar lika på kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § Ärvdabalken). Om din särbo skulle testamentera bort hela sin kvarlåtenskap till dig så skulle din särbos två barn inte få dela på hela kvarlåtenskapen. Däremot så har barnen till en arvlåtare, trots ett befintligt testamente som anger att hela kvarlåtenskapen ska gå till en utomstående person, rätt till sin laglott (7 kap. 1 § Ärvdabalken). Laglotten motsvarar hälften av vad barnen skulle ha fått om det inte funnits något testamente. Om det finns två barn som egentligen skulle ha ärvt 50 % var av kvarlåtenskapen, så motsvarar deras laglott 25 % av kvarlåtenskapen. Laglotten går inte att testamentera bort.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så kan alltså din särbo testamentera bort sin kvarlåtenskap till dig. Han kan testamentera bort hur stor andel av kvarlåtenskapen till dig som han vill, med begränsningen att barn och särkullbarn trots detta kommer att ha rätt till sin laglott.

Om du har några ytterligare frågor så är du varm välkommen att återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Felicia Hauzenberger
Fick du svar på din fråga?