FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott31/03/2020

Hur mycket kan man inskränka ett barns rätt till arv?

Min mor har tre barn (inkl. frågeställaren), barn P, A och D. Barn A har helt brutit kontakten med övrig familj, varför mor i sitt testamente vill följande (kan tilläggas att vår far är avliden). Mor vill att Laglotten, hälften av hennes tillgångar, fördelas lika mellan hennes tre barn. Däremot vill hon att resterande halva av allt, det vill säga Arvslotten skall tillfalla och delas lika enbart mellan P och D.

Återstår att skriva ett testamente med en formulering som ej kan misstolkas. Jag gör själv ett försök, och hoppas på återkoppling från er!

"Undertecknad XX förordnar härmed såsom min yttersta vilja och testamente följande angående min kvarlåtenskap; Att Laglotten, d.v.s. hälften av alla mina tillgångar skall delas lika mellan mina bröstarvingar/barn enligt lag. Resterande del av min Arvslott, d.v.s. den andra hälften av mina tillgångar skall delas lika mellan P och D".

// Mvh "P"

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att bröstarvingarna, delvis föräldrarnas barn ärver sina föräldrar och delar lika på kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § ärvdabalken). Var och en av barnen får då ur sin arvslott. Det är möjligt att inskränka en arvslott till hälften genom ett testamente, detta är vad man kallar för laglott och går inte att testamentera bort (7 kap. 1 § ärvdabalken). Om din mor vill att A endast ska få sin laglott kan hon skriva detta i sitt testamente och sen ge P och D resten av kvarlåtenskapen. Jag förtydligar nedan med ett exempel:

P, A och D ärver en kvarlåtenskap på 150.000 kr. Skulle var och en av barnen få sin arvslott hade summan blivit 150.000/3 = 50.000 kr vardera.

A har dock fått sitt arv inskränkt genom ett testamente till att enbart avse laglotten. Detta betyder att A ska få hälften av sin arvslott, delvis 25.000 kr.

Det går inte att minska den summa A ska få till mindre än 25.000 kr. Laglotten är en lagstadgad rättighet för bröstarvingen vilket betyder att A kan jämka testamentet om det inskränker As rätt till sin laglott (7 kap. 3 § ärvdabalken).

Det din mor kan göra är att minska As arv till att enbart avse laglotten. Det som sedan blir över kan hon dela mellan P och D. Utgår vi från exemplet ovan får A 25.000 kr vilket motsvarar laglotten och P och D 62.500 kr vardera.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria RuzbarskyRådgivare