Hur mycket kan man få i böter för ringa stöld?

FRÅGA
Hej! Blev tagen för ringa stöld,328:-Fick en bot på 12000:- igår med posten. Kan det verkligen stämma??
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagrum
För att besvara din fråga kommer vi att använda Brottsbalken, som förkortas BrB.

Straff för ringa stöld?
Ringa stöld kan ge straffet böter eller fängelse i upp till 6 månader (8 kap. 2 § BrB). Du skriver att du har blivit dömd till böter. Det finns 3 olika former av böter: Dagsböter, penningböter och normerade böter. Gällande ringa stöld är det antingen dagsböter eller penningböter som gäller.

Penningböter är ett fastställt engångsbelopp som lägst kan vara 200 och högst 4 000 kronor (25 kap. 3 § BrB). Eftersom din bot ligger på summan 12 000 kr kommer jag utgå från att du har blivit dömd till dagsböter.

Hur fungerar dagsböter?
Dagsböter är ett bötesstraff där antalet böter varierar beroende på hur grovt brottet var, mellan 30 och 150 dagsböter kan dömas ut. Storleken på varje dagsbot bestäms med hänsyn till den ekonomiska situationen för den som bötfälls. Storleken kan variera mellan 50 till 1000 kr på varje bot. I vissa fall kan dagsbotens belopp jämkas men det lägsta beloppet man kan bli dömd till är 750 kronor (25 kap. 2 § BrB).

När man bestämmer antalet dagsböter som skall dömas ut tittar man på hur brottet gick till och dina personliga förhållanden. Enligt åklagarmyndighetens sammanställning av påföljder som tillämpats är det vanligaste påföljden vid ringa stöld 40 dagsböter när värdet på stölden låg mellan 300 och 500 kronor.

Är boten rimlig?
Eftersom du blev tagen för ringa stöld för 326 kronor antar jag att du har blivit dömd till 40 dagsböter. Dessa dagsböter kan, beroende på din ekonomiska situation, bli beräknade på mellan 50 och 1000 kronor. Därmed bör din böter ligga som lägst på 2000 och som högst på 40 000 kronor.

Sammanfattning
Utifrån Brottsbalkens bestämmelser kan man få en böter på 12 000 kronor för en ringa stöld på 328 kronor. Din bot borde därmed stämma, men eftersom jag inte har tillgång till exakta beräkningar kan jag inte säga helt säkert.

Hoppas detta besvarade din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Filippa Nielsen Norelind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (668)
2021-01-21 Medhjälp till stöld
2021-01-06 How do I prove that I did not steal anything?
2020-12-31 Flera fall av ringa stöld vid olika tidpunkter
2020-12-30 Vad blir det för böter för ringa stöld?

Alla besvarade frågor (88495)