Hur mycket kan jag ge i gåva?

Hej. Jag är gift sedan 1983. Min man och jag har två barn var från ett tidigare äktenskap. Vi har också ett gemensamt barn. Jag arbetar fortfarande, pensionär sedan 2005. Min man är pensionär sedan 2000.

Hur mycket pengar kan jag ge mina barn och vårt gemensamma barn varje år som gåva?

Som det är nu har jag mera pengar än min man och jag vill att vi ska äga lika mycket var, precis som vi gjorde när vi gifte oss. Rättvis och ärlig.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om gåvor finns i gåvolagen (GåvoL) och regler om förskott på arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Det finns en presumtion i lagen som innebär att det som en arvlåtare under sin livstid gett bort till en bröstarvinge (barn, barnbarn osv.) ska avräknas som förskott på arvet. En arvlåtare som vill gynna en bröstarvinge kan dock bestämma att en gåva inte ska avräknas som förskott på bröstarvingens framtida arv och då gäller inte presumtionen längre (6 kap. 1 § ÄB). Ett sätt man kan uttryck detta på är att i gåvobrevet skriva att gåvan inte ska vara ett förskott på arvet.

Av 8 kap. 2 § IL framgår att förvärv genom bl.a. gåva är skattefria. Det innebär att dina barn inte betalar någon skatt på det som hen får i gåva.

Handlar det istället om en fastighet eller en bostadsrätt som du ger i gåva, så kan det dock bli så att du kommer att behöva betala skatt om du får något i utbyte för din gåva. Exempelvis om dina barn tar över lån i utbyte mot att de får en bostadsrätt eller en fastighet.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ayub AkbariRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”