Hur mycket kan en golvläggare fakturera utöver den avtalade fakturan vid tilläggsarbete?

FRÅGA
Hej! Vi tog in en företag som skulle lägga nytt golv samt slipa golv i vårt hus. Vid upprivning av tidigare golv visade det sig att ett spångolv behövde läggas för att få tillräcklig stabilitet för att lägga nytt golv på, detta var vårt misstag då vi gett företaget fel information om undergolvet. Hantverkarna som var hemma hos oss var underentreprenörer till företaget vi anställt och de ville inte ta emot en beställning på detta arbete från oss. Vi försökte kontakta firman som inte svarade, efter två dagar så sa underentreprenören att de kunde åka iväg och köpa spånskivor och fixa golvet och att vi sedan fick ta det med firman. Vi skrev till firman men fick aldrig svar, men arbetet finns nu med på fakturan.Avtalat pris var enl. offert 45.000 ink moms nu kom fakturan på 55.000 ink moms. Alltså ca 10.000kr extra för läggningen av spångolvet.Ktjl. säger att tillägg på avtalas pris max får uppgå till 15%. Isåfall skulle det i detta fall röra sig om ca 6750kr extra, så ca 51.750 tot. Eller gäller endast 15% tillägg om inte arbetet är godkänt av beställaren? Kan alltså tillägg som blir godkänt av beställaren gå över 15%? Vad är ett skäligt timpris för hantverkare? Vi blev debiterade 850kr/hVi fick se kvittot från hantverkarna där priset för materialet de köpte var 2500kr ink moms. Firman har debiterat 3500kr, har de rätt att göra det? Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ditt fall har du som grund skrivit ett avtal med en entreprenör för att utföra golvläggning med slipning för ett pris om 55 000 kr.

Precis som du skriver är det i konsumenttjänstlagen lösningen på problemet finns, eftersom du är en privatperson (konsument) och de som du anlitat är näringsidkare, se 1§ konsumenttjänstlagen.

Pristillägg

En näringsidkare kan i vissa fall ha rätt till pristillägg. Antingen om ett tilläggsarbete måste utföras, eller om omständigheter som beror på dig och som entreprenören inte kunde förutse, 38 § konsumenttjänstlagen. Om det rör sig om ett pristillägg som beror på dig, är det mycket riktigt ett pristillägg på 15 % på det avtalade priset enligt 36 § konsumenttjänstlagen.

I det här fallet rör det sig om ett tilläggsarbete. Entreprenören har då rätt att utföra ett tilläggsarbete utan att fråga beställaren om det rör sig om ett arbete som måste utföras för att förhindra ytterligare skada. Exempelvis en trasig vattenledning. Vad som nu gäller angående golvet var att ni upptäckte att spånplattorna måste läggas in. Vad som framgår av ditt brev är att ni har i samråd talat om vad som behövs göras och att du ville att de utförde arbetet. Därmed har entreprenören rätt att ta betalt för det utförda arbetet enligt 8 § konsumenttjänstlagen. Naturligtvis ska tillägget följa av avtalets överenskomna timpris.

Sammanfattning

I det fall ett beställt arbete kräver ytterligare arbetsinsatser, ska näringsidkaren i samråd med dig som konsument påtala vad som krävs och invänta ditt samtycke innan arbetet utförs. Då har entreprenören rätt till ett pristillägg enligt 38 § och 8 § konsumenttjänstlagen.

Vänligen,

Björn Lotoft
Fick du svar på din fråga?